Grote uitdagingen in 2013: vervoerskosten

 27/12/2012  Claude Yvens  Expertise Center, Economie
Grote uitdagingen in 2013: vervoerskosten

De kloof tussen de vrachttarieven en de evolutie van de kostprijzen is nooit zo frappant geweest als in 2012. De trend zou naar verluidt niet veranderen in 2013, maar niet alle transporteurs hebben er op dezelfde manier onder te lijden.

Er is geen enkele economische prognose die voor 2013 een echte economische heropleving voorziet in de eurozone. Het Belgische wegvervoer, dat minder afhankelijk is van Zuid-Europa dan in het verleden, kan inderdaad terugvallen op iets stabielere vooruitzichten, maar de verwachte vertraging van de Duitse groei zet niet bepaald aan tot veel optimisme. We kunnen in het beste geval een geleidelijke terugkeer verwachten van een lichte groei naarmate het jaar vordert (vooral in Nederland).
Maar globaal gezien, en zelfs als bepaalde niches nog relatief gespaard gebleven zijn, zal het aanbod van transport veel groter blijven ten opzichte van de vraag. De markt blijft dus gedomineerd door de kopers, met alle druk die dat met zich meebrengt voor de transportkosten. Veel transportbedrijven riskeren voor een wreed dilemma te komen staan: het risico om te werken met verlies of het gevaar een grote klant te verliezen en de vloot te moeten inkrimpen. Er bestaat natuurlijk geen algemene formule, maar de ervaring van transporteurs die gekozen hebben voor de strategische terugkeer, zijn verre van negatief: verdere winstgevendheid, een meer homogeen personeelsbestand van chauffeurs, minder druk… in afwachting van betere tijden.

De valkuil van een verhuizing
Omgekeerd zijn bedrijven, die alle of een deel van hun internationale transportactiviteiten verhuisd hebben, zonder enige meerwaarde voor te stellen, bedreigd. Vroeg of laat merkt de klant het. En vroeg of laat meent hij dat hij een opnieuw een lagere prijs kan bedingen, want hij weet dat de kosten voor transport op verplaatsing veel lager liggen. Een snelle valstrik!
Naast deze strategische overwegingen zijn er nog een paar fundamentele:
– De kopers zijn sterker gewapend in de strijd dan voor de crisis,
– Op een paar uitzonderingen na, is een tariefverhoging nog alleen maar haalbaar op basis van een degelijk onderbouwd en mooi voorgesteld dossier,
– Een dergelijk dossier moet gebaseerd zijn op een feilloze kostenbeheersing, met wekelijkse opvolging,
– De huidige inzinking van de olieprijzen is misschien maar tijdelijk. Elke toegeving inzake dieselclausules (op driemaandelijkse basis in plaats van op tweemaandelijkse basis bijvoorbeeld) blijft een verkeerde beslissing op het vlak van beheer,
– Dergelijke onderhandelingen beletten ook niet dat er blijvend besparingen gezocht moeten worden inzake aankopen, diensten en diversen.