Grootschalige Belgisch-Nederlandse wegcontroles: 7 trucks op 25 in overtreding

 10/09/2015  Claude Yvens  Economie, Wetgeving
Grootschalige Belgisch-Nederlandse wegcontroles: 7 trucks op 25 in overtreding

De inspectiediensten van België en Nederland hebben deze week dinsdag in Meer (in de provincie Antwerpen) een grote truckcontrole in het internationaal vervoer uitgevoerd.

De Belgische inspecteurs van de FOD Mobiliteit en Transport, de Nederlandse inspectie Leefomgeving en Transport, de Belgische en Nederlandse politie en de gewestelijke autoriteiten hebben in totaal 25 controles op het internationaal vervoer met vrachtwagens uitgevoerd. De trucks werden gecontroleerd op het respecteren van de rij- en rusttijden, op tachograaffraude en op ladingzekering.

Het doel van deze samenwerking was het delen van knowhow om zo te komen tot een grotere uniformiteit van de controlepraktijken tussen de landen.

Resultaten van de controles

Op 25 trucks (6 Belgische en 19 komende uit de Europese Unie) waren er 7 in overtreding. Het ging om 4 overtredingen inzake de “manipulatie en fraude van de tachograaf”, terwijl 4 bestuurders een boete kregen voor een inbreuk tegen de rij- en rusttijden.

De inspectie leidde ook tot 4 waarschuwingen in verband met de ladingveiligheid.

Het totale bedrag van de boetes bedroeg 13.397 euro.

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!