Groep Joosen : derde keer, goede keer

 09/08/2018  Claude Yvens  Economie, Transport & Logistics Awards
Groep Joosen : derde keer, goede keer

Bij zijn derde poging slaagde Kurt Joosen er in de hoofdprijs binnen te halen. Hij geeft nu toe dat bij de eerste twee pogingen zijn bedrijf nog niet helemaal klaar was om Transporteur van het Jaar te worden.

2009 – 2013 – 2018. Tijdens drie edities van de wedstrijd Transporteur van het Jaar zagen we eerst Transport Joosen en later de Groep Joosen meedingen naar de titel en telkens met een zekere mate van succes. Het was evenwel pas dit jaar dat de hoofdprijs kon binnengehaald worden. Maar door de eerdere ervaringen kon Kurt Joosen zijn traject voor zijn onderneming in het containertransport nog beter plannen.

“We moesten snel groter worden”

Tijdens de eerste twee deelnames was Joosen een bedrijf in volle groei. Bovendien zorgde de sterke persoonlijkheid van de ‘baas’ reeds voor een zekere vorm van bekendheid. In 2018 kon Kurt Joosen zijn dossier aanvullen met een solide dosis professionalisering en financiële resultaten die eindelijk aansloten bij de inspanningen van de voorgaande jaren.

“De eerste keer was ik nog een beetje naïef. Ik werkte vooral op mijn gevoel toen we nog geïnstalleerd waren in Brecht, maar wij hadden niet echt een goede structuur.” De eerste belangrijke etappe in de evolutie van Transport Joosen was de verhuizing naar de haven van Antwerpen. “Aanvankelijk gingen de meeste van onze transporten richting Nederland en het Ruhr gebied in Duitsland. Voor die bestemmingen was Brecht een goede uitvalsbasis. Maar op een gegeven moment kregen we de kans om te rijden voor Daikin in Oostende en daarna voor klanten die ons naar het noorden van Frankrijk stuurden. Containers gaan ophalen in de haven van Antwerpen en dan weer langs Brecht passeren om naar het noorden van Frankrijk te rijden is niet echt efficiënt. Verhuizen naar de havenzone werd dus een noodzaak. Maar dan moet je er eerst nog een terrein vinden. Uiteindelijk kwam de oplossing van Inchape dat ons 5000 m2 wou overlaten van hun concessie.”

De verhuizing vond uiteindelijk plaats eind van het jaar 2012. Het eerste gevolg was al meteen een drastische verlaging van het aantal boetes voor overtreding van de rij- en rusttijden. Maar al snel werd ervaren dat de site te klein was. “Midden tussen de terminals gaf ik me er al spoedig rekenschap van dat ik om echt te kunnen doordringen, zou moeten beschikken over een hub waar we de containers zelf konden laden of lossen. Gelukkig kwam er een ander terrein vrij in 2016. Wij kochten een reachstacker en konden op die manier onze groei verder zetten.”

De omvang van deze investeringen en het ritme van de groei hadden evenwel een keerzijde: de firma Transport Joosen slaagde er niet in om voldoende rendabel te worden. “We waren te snel gegroeid”, analyseert Kurt Joosen vandaag. “Om ons werk te structureren heb ik eerst een beheerder aangeworven voor de vloot, daarna een financieel verantwoordelijke en tenslotte een HR verantwoordelijke. Dat had ik misschien al twee jaar eerder moeten doen, maar ik werd dermate opgeslorpt door het operationele aspect dat ik er nooit toe gekomen ben. Om de kosten te absorberen voor het nieuwe terrein en de stacker had ik nog altijd nood aan meer volume en dat werd me geboden door de markt. Op een moment realiseerde ik me tevens dat ik alleen niet over alle bekwaamheden beschikte…”

Van gevoel naar structuur

Dankzij die aanpassingen beantwoordde de Groep Joosen in 2018 precies aan het profiel van een Transporteur van het Jaar. Op operationeel vlak wordt de CEO Kurt Joosen nu bijgestaan door de verantwoordelijken van de diensten Preventie, Kwaliteit, Operaties, Finance & HR, Fleet en Pricing. Dat team beheert de drie activiteitenpools van de groep, meer bepaald transport, wegen van containers (één van de activiteiten met toegevoegde waarde die Joosen kon ontwikkelen op de nieuwe site) en logistiek. Dat laatste bestaat er uit de klanten een complete dienstverlening te bieden rondom hun containertransport.

Naast deze functionele organisatie heeft de Groep Joosen nu een Beheerraad en een Raad van Toezicht waarin onafhankelijke administrateurs zetelen en waarmee dus de aanbevelingen van de Code Buysse gevolgd worden. De strategische beslissingen worden op het niveau van de Raad van Toezicht genomen en goedgekeurd door de Beheerraad.

Het terrein dat de Groep Joosen sinds 2016 gebruikt heeft het de onderneming tevens mogelijk gemaakt de operaties beter te structureren met een werkplaats waar een gedeelte van het materieel kan onderhouden worden en genoeg ruimte om containers te stockeren en het aanbieden van een weegdienst voor containers conform de SOLAS regels.

“Op operationeel vlak konden we ook veel beter ons lokaal transport tussen de terminals combineren met onze nationale en internationale transportactiviteiten.”, verklaart Kurt Joosen. “Maar door de ontwikkeling van onze activiteiten richting Frankrijk werden we gedwongen ons anders te organiseren. Daarom werken we samen met een transporteur in Charleroi en een andere in Mouscron om bij hen een tussenstop te installeren naar Frankrijk. De volumes zijn nog niet groot genoeg om echte pendeldiensten te organiseren, maar het is een startpunt, onder meer voor de ontwikkeling van transport onder gecontroleerde temperatuur naar het noorden van Frankrijk en in afwachting van de openingsuren van onze dispatching ‘s nachts…”

De bal ligt in het kamp van PSA

Precies de nacht is een beetje het eldorado van de specialisten in containertransport in Antwerpen. “Vooral ’s nachts werken zou twee grote voordelen hebben”, verduidelijkt Kurt Joosen. “Wij zouden in de eerste plaats ons omzetcijfer kunnen optrekken en meteen een bijdrage leveren tot de mobiliteitsproblemen die door de huidige infrastructuurwerken verergerd worden. Op dit moment zijn er twee containerterminals 24 uur op 24 open (DP World op kaai 1700 en PSA op kaai 1742, nvdr). Omdat iedereen daar voordeel uit zou kunnen trekken zouden alle terminals en opslagplaatsen het spel moeten meespelen.” Met Van Moer Group, Katoen Natie, GTS en Tabak Natie heeft de Group Joosen de stier bij de horens genomen om alle betrokken spelers te sensibiliseren in maart jongstleden. “Ik hoop werkelijk dat in het bijzonder PSA de ervaring wil doortrekken in de twee terminals aan het Deurganckdok. Indien we 24 uur op 24 zouden kunnen opereren, dan heeft iedereen daar baat bij. Voor ons zou het een mogelijkheid bieden om de lange en korte dagen voor onze chauffeurs veel beter te combineren.”

Bij Joosen zijn er bij de 22 chauffeurs die ’s nachts werken voldoende die geïnteresseerd zijn in de ‘lange’ dagen (15 werkuren), temeer omdat ze dan recht hebben op een ‘eigen’ trekker, terwijl de chauffeurs die dagen maken van 12 uren van de ene trekker naar de andere moeten versassen.

HR politiek

Onder de 150 chauffeurs vinden we nagenoeg alle nationaliteiten en de gemeenschappelijke taal binnen het bedrijf is Engels geworden. « Een groot gedeelte van onze chauffeurs in loondienst in België zijn afkomstig van Roemenië. Maar wij hebben ook Grieken, Duitsers, Fransen. Allemaal verschillende culturen die we evenwel goed kunnen laten samenwerken. »

De Groep Joosen heeft daarvoor zijn HR politiek gestructureerd rondom korte ‘toolbox’ vergaderingen, eventueel in aanwezigheid van een tolk, met de hulp van de partner in opleiding Atrium. Die vergaderingen slaan op bijzonder aspecten in het handboek van chauffeur of het zijn specifieke instructies voor bepaalde klanten.

Wat het opleidingsprogramma voor de Code 95 betreft, dat is hier gekoppeld aan het BBS principe (Behavior Based Safety). Dat legt het accent op het gedrag en de impact op de veiligheid van de operaties. « Atrium heeft ons tevens geholpen met het opvolgen van het rijgedrag van al onze chauffeurs. Sinds we die gegevens delen met de coaches hebben we ons gemiddeld verbruik al spectaculair zien dalen. Ook de cijfers met betrekking tot ongevallen zijn veel verbeterd en ik verwacht dat deze politiek zich ook positief zal vertalen in de restwaarde van ons rollend materieel. », vertelt Kurt Joosen.

Een spectaculaire heropleving

De verschillende initiatieven om het bedrijf te professionaliseren, gecombineerd met een gunstige economische conjunctuur, hebben het de Groep Joosen mogelijk gemaakt de financiële resultaten op een spectaculaire manier op te trekken. De volledig winst van 2017 werd overgedragen naar de eigen middelen en het maandelijks opvolgen van alle financiële parameters stelt een mooi jaar 2018 in het vizier. « 2018 zal overigens een interessant jaar worden voor ons, want verschillende grote investeringen zullen definitief afgeschreven zijn. », becommentarieert Kurt Joosen.

De Transporteur van het Jaar heeft echter ook een boodschap voor zijn klanten: « Jarenlang hebben we gedaan wat er moest gedaan worden om nieuwe klanten te vinden en daarna om ze te behouden. Vandaag is iedereen er zich van bewust dat de transportcapaciteit zijn limieten heeft bereikt. Wij zijn bereid om een bepaalde capaciteit te garanderen aan ons klanten, zelfs tijdens de weken dat er verlofdagen zijn, maar er zijn tevens zaken die we niet langer voor niets doen. Ik denk dat de klanten klaar zijn om daarover te spreken. Ze zouden vaak iemand kunnen vinden die aan een lager tarief werkt dan het onze, maar de verborgen kosten waarmee ze kunnen geconfronteerd worden bij een breuk in de capaciteit maken dat het sop de kool niet waard is. »

Een politiek die Kurt Joosen voortaan kan doordrijven met des te meer overtuigingskracht omdat hij zich vaak op de voorposten van de innovatie bevindt. Hij exploiteert reeds vier ecocombi’s binnen het havengebied en neemt zeker ook deel aan het tweede pilootproject in Vlaanderen (« Ik had een project tussen Meer en Rekkem voor het eerste project, maar ik had mijn dossier wat te laat ingediend », herinnert zich Kurt Joosen). Hij gaat tevens door met het aanmoedigen van een rationeel gebruik van de vloot door actief deel te nemen aan de Hakka vrachtbeurs, gespecialiseerd in het transport van containers. Hakka is de naam van het bedrijf dat van de Groep Joosen de ontwikkeling heeft overgenomen van een hulpmiddel dat Kurt Joosen enkele jaren geleden lanceerde onder de naam Eurotranscon. Zijn ervaring kan alleen een bijdrage vormen voor het uitmonden in een nieuwe versie van het hulpmiddel met nog betere prestaties. Ook hier kon Kurt Joosen niet alles alleen ontwikkelen, maar hij heeft wel het idee gelanceerd.

Emoties op 1 maart

Een pure ondernemer heeft dus moeten wachten tot zijn bedrijf een gestructureerd geheel vormde om de trofee van Transporteur van het Jaar te verdienen. Een voorgeschiedenis die doet denken aan andere recente laureaten en die de komende jonge generatie van transporteurs hoop moet geven. Het afsluitende woord hoort uiteraard toe aan Kurt Joosen: “Ik kreeg enorm veel positieve reacties na de aankondiging van ons succes. Maar wat me het meeste plezier deed is het geluk van mijn ouders die ook in de zaal waren!” Nog maar eens een bewijs dat het wegtransport in de eerste plaats een zaak is van mensen…

Groep Joosen in het kort

  • Hoofdzetel: Antwerpen
  • Specialiteiten: containertransport en aanverwante diensten (wegen, opslag…)
  • Directie: Kurt Joosen (CEO), John Smet (CFO), Yves Haud’Huyze (COO)
  • Omzetcijfer (2017): 30.8 miljoen EUR
  • Winst (2017): 625.000 EUR
  • Personeel: 182 personen, waaronder 154 chauffeurs
  • Vloot: 125 trekkers, 350 containerchassis, 4 huiftrailers, 3 stackers, 2 10 ton heftrucks

“Ik zou de structuur van de onderneming al twee jaar eerder moeten versterkd hebben, maar ik was zo sterk bezig met de groei…” (Kurt Joosen)

VIP interview

  • Voor wie heeft u het meest bewondering (algemeen of in de economische wereld)? Mijn team
  • Wat zou u zelf willen uitgevonden hebben? Avantida, een Antwerpse start-up die de leader is geworden in het beheer van containers voor de scheepslijnen.
  • Voor welk kunstwerk heeft u de grootste bewondering? Mijn kinderen!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!