Groene havenlogistiek in de schijnwerpers

 19/09/2019  Redactie  Economie
Groene havenlogistiek in de schijnwerpers

De havens in de Schelde-Rijndelta staan voor de grote uitdaging om, in een context van economische groei en stijgende volumes, tegelijk de ecologische voetafdruk fors te verlagen. Daarom focust ING in zijn nieuwe Havenstudie op Green Supply Chain Management (GSCM).

“We behandelen diverse onderwerpen behandelen, niet in het minst de belangrijke rol van eco-design in de circulaire economie,” zegt professor en hoofdauteur Theo Notteboom (UAntwerpen). “Dat maakt het later makkelijker om een product te ontmantelen en materialen te recycleren of een nieuwe bestemming te geven. Er komen ook vrij spectaculaire zaken aan bod, zoals de opslag en het hergebruik van CO2.” 

“Eco-design maakt het makkelijker om in een later stadium een product te ontmantelen en materialen te recycleren of een nieuwe bestemming te geven.” – Prof. Theo Notteboom

De studie bestudeert voorts fenomenen als groene scheepvaart en groene havenontwikkeling, multimodaal transport en digitale informatie-uitwisseling. Ook het overheidsbeleid op (inter)nationaal niveau wordt onder de loep genomen. Een gedetailleerd overzicht van duurzame initiatieven ondernomen door diverse spelers in de Schelde-Rijndelta mag daarbij niet ontbreken.

73,1 % van de ondervraagden denkt dat vergroening nieuwe waarde kan creëren voor het bedrijf.

Een grootschalige enquête bij Belgische en Nederlandse bedrijven toont aan in welke mate de bedrijven en instanties uit het havengebied rekening houden met duurzaamheid. “Het is interessant om na te gaan of de motieven voor duurzaamheid dieper liggen dan marketingoverwegingen,” aldus Dirk Vanhoutteghem, bestuurder bij Gosselin Group en lid van de redactieraad.

Wenst u een exemplaar van de studie?
Neem dan contact op met Yves Goddefroy, Manager Business Desk Haven via yves.goddefroy@ing.com.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!