Groen licht voor fusie havens Antwerpen en Zeebrugge

 18/10/2019  Claude Yvens  Multimodaal
Groen licht voor fusie havens Antwerpen en Zeebrugge

De havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge zullen onderhandelingen met het oog op een mogelijke fusie opstarten. Volgens een onderzoek van Deloitte en Laga toont dat beide havens in hoge mate complementair zijn en dezelfde externe uitdagingen delen, maar ook dat samenwerking enkel win-win oplevert voor beide havens indien ingezet wordt op verregaande integratie tussen beide havenbesturen.

De havens van Antwerpen en Zeebrugge werken al samen, maar het onderzoeksrapport van Deloitte en Laga stelt dat lopende samenwerkingen weinig impact hebben omwille van bestaande concurrentie, een te beperkte scope en weinig engagement. “Verregaande samenwerking, zo geeft Deloitte aan, maakt beide havens robuuster op bestaande domeinen, verankert werkgelegenheid en versterkt de rol in de regio en bij uitbreiding internationaal. Verregaande samenwerking laat daarenboven toe sneller en beter in te spelen op toekomstige uitdagingen zoals schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering. Ook het cliënteel van beide havens staat positief ten opzichte van verregaande samenwerking.”

Of er een holding komt boven de twee havenbesturen of het een echte fusie wordt is nog niet bekend. Maatschappij van de Brugse Zeehaven en Port of Antwerp tonen echter bereidheid om onderhandelingen met het oog op een (gefaseerde) opbouw van een mogelijke fusie formeel op te starten. Verwachting is dat het gehele traject een doorlooptijd van 2 jaar zal kennen.

Dirk De fauw, voorzitter van de raad van bestuur van de haven van Zeebrugge: “Wij zijn al enige tijd in gesprek met de haven van Antwerpen om te kijken hoe wij nauwer kunnen samenwerken met doel om elkaars havenplatformen te versterken. De ambitie van beide havenbesturen is om een ‘MAIN PORT VAN A tot Z’ te vormen dewelke ‘toekomstproof’ is. Op basis van het groeiende vertrouwen en de positieve bevindingen van het onderzoeksrapport, starten we de formele gesprekken met onze collega’s uit de Antwerpse haven op.”

Schepen van de haven van Antwerpen Annick De Ridder: “Uit het onderzoek van Deloitte blijkt duidelijk dat beide havens in hoge mate complementair zijn en we voor gedeelde uitdagingen staan. Samen kunnen Antwerpen en Zeebrugge sneller en effectiever de haven van de toekomst worden door in te zetten op nieuwe domeinen, zijnde de energietransitie, innovatie en digitalisering. We starten formele fusiegesprekken met Zeebrugge op omdat we geloven dat we zo overslag, industrie en logistiek sterker aan onze eengemaakte haven kunnen verankeren en we nog meer dan vandaag de toegangspoort tot Europa worden.”

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!