Groei in Oost-Europa gaat personeelstekort in logistiek Nederland verergeren

 20/06/2019  Philippe Van Dooren  Economie, News Logistics, E-commerce
Groei in Oost-Europa gaat personeelstekort in logistiek Nederland verergeren

Door de economische groei in Oost-Europa keren steeds meer arbeidsmigranten terug naar hun land. De Nederlandse economie, en meer bepaald de logistiek, wordt getroffen door de daling van het aantal arbeidskrachten. Dat kan een rem zetten op de groei van e-commerce logistiek, omdat die vaak met uitzendkrachten uit Midden- en Oost-Europa werkt.

Dat voorspelt een recent rapport van ABN Amro. Tussen 2015 en 2018 groeide de economie in de regio jaarlijks met gemiddeld 4% (en zelfs 5,1% in Polen in 2018).  Hierdoor maken steeds minder Oost-Europeanen de afweging om in West-Europa werk te zoeken. Daarnaast gaan arbeidsmigranten, die nu werkzaam zijn in West-Europa, er sneller voor kiezen om terug te keren. De onderzoekers verwachten dan ook dat het aantal in Nederland werkzame Oost-Europese arbeidskrachten geleidelijk gaat afnemen.

Oost-Europese werknemers zijn in Nederland vooral werkzaam in de agrarische sector, de industrie, de bouw en de sector transport en logistiek. Bijna 53.000 van hen werken in die sector, of zo’n 13% van de gehele sector. Een groot deel daarvan zijn uitzendkrachten. Volgens onderzoek van Conclusr waren in 2016 ongeveer 38.350 buitenlandse interims werkzaam in de logistiek. Daarbij gaat het vooral om logistieke medewerkers in distributiecentra.

In Nederland maken veel meer logistieke bedrijven een beroep op MOE-interimkrachten dan in België, onder meer omdat onze Noorderburen soepeler omgaan met de detacheringsregels dan wij.

Door de groei van e-commerce neemt de vraag naar logistiek personeel naar verwachting alleen maar toe. Zonder Oost-Europese werknemers en uitzendkrachten zou de sector het dus nog veel moeilijker hebben, zegt het rapport.. Volgens de onderzoekers kunnen ondernemers de druk op lange termijn wat verlichten  door waar mogelijk extra te investeren in digitalisering en robotisering.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!