Grensvervoer: de UPTR en de OTRE willen een definitieve oplossing

 27/10/2016  TransportMedia  News Transport
Grensvervoer: de UPTR en de OTRE willen een definitieve oplossing

De UPTR en de OTRE (Franse organisatie) pleiten voor een definitieve oplossing voor het probleem van de grensovergang tussen België en Frankrijk en omgekeerd.

Beide organisaties vinden het “totaal onbegrijpelijk dat zowel in België als in Frankrijk met 44 ton mag worden gereden, maar dat die trucks de grens niet over mogen, aangezien die intussen haast virtuele lijn tot 40 ton is beperkt en dus het internationale transport verdeelt!” De UPTR en de OTRE doen een oproep “aan het gezonde verstand van de politieke verantwoordelijken en de controleautoriteiten en dit in democratische lijn met het verdrag van de Europese Unie.”

We vermelden hierbij dat het goederentransport via vijfassige combinaties met een GVW van 44 ton op het Franse grondgebied sinds 1 januari 2013 is toegelaten, op voorwaarde dat die voertuigen een maximale last respecteren van 12 ton op de aangedreven as of op de meest belaste enkelvoudige as en van 27 ton voor een groep van drie assen (tridem). In België is de combinatie 44 ton/5 assen al heel lang de regel.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!