Gratis expertise van uw logistieke stromen

 12/09/2019  Redactie  Multimodaal, Advertorial
Gratis expertise van uw logistieke stromen

Sinds maart 2019 werkt de Haven van Brussel samen met een team transport- en logistiek deskundigen van consultancybureau BDO. Zij onderzoeken de mogelijkheden van een modal shift van de weg naar de waterweg voor goederenstromen van en naar Brussel.

Daarvoor willen de deskundigen analyseren welke bedrijven transportbehoeften hebben in het Brussels Gewest, om te bepalen of een modal shift voor hen interessant is. Zo ja, kan dat immers grote voordelen opleveren op economisch – en milieuvlak. Daarom stelden ze een vragenlijst op om belangrijke informatie te verzamelen over het type goederen dat deze bedrijven transporteren en de transportmiddelen die ze daarvoor inzetten.

Vervoert u goederen van of naar Brussel in een straal van 100 km rond de hoofdstad? Spendeer dan 10 minuten van uw tijd aan deze online vragenlijst en ontvang gratis een deskundige analyse van uw goederenstromen.

Als uit uw antwoorden blijkt dat een modal shift van uw goederenvervoer interessant kan zijn, zullen de deskundigen contact met u opnemen om de mogelijke kosten en baten te analyseren. Een opportuniteit om te grijpen dus! De vragenlijst is ook nuttig voor bedrijven die al gebruikmaken van de waterweg.

Voor vragen over deze studie en de aangeboden expertise, kunt u steeds terecht bij de Haven van Brussel op het adres vtanghe@port.brussels of de webpagina www.port.brussels/nl/expertise.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!