Goede cijfers voor de Waalse binnenvaart in 2017

 24/01/2018  Claude Yvens  Multimodaal
Goede cijfers voor de Waalse binnenvaart in 2017

Het totale tonnage van goederen die in 2017 per boot in Wallonië zijn vervoerd, heeft de kaap van 42 ton overschreden. Dit peil werd voor het laatst zes jaar geleden bereikt.

Dankzij de combinatie van een gunstige economische conjunctuur en de recente investeringen in de infrastructuur, kan de Algemene Directie van Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Openbare Dienst bekendmaken dat in totaal 42,14 miljoen ton goederen per boot op haar waterwegennet zijn getransporteerd. Dit is het beste resultaat van de voorbije zes jaar en, in vergelijking met 2016, een toename van 6,76%.

Terwijl ertsen en vaste brandstoffen nog slechts goed zijn voor 9,18% van de vervoerde goederen, vertonen andere types goederen een gestage groei: landbouwproducten (+5,50%), kunstmest (+16,63%), diversen (+11,32%) en containers (+15,17% ofwel 96.747 TEU’s).

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!