Transportmanagement.be

Gilbert De Clercq : van transporteur tot geïntegreerd logistiek dienstverlener

 26/06/2017  Geert De Temmerman  Economie, Transport & Logistics Awards
Gilbert De Clercq : van transporteur tot geïntegreerd logistiek dienstverlener

Een uitgebreide waaier aan logistieke diensten, in combinatie met een gevarieerd wagenpark binnen een pan-Europese structuur, hebben van de familiale onderneming Gilbert De Clercq uit Temse, een vaste waarde gemaakt binnen het transport en de logistiek. De onderneming is dan ook niet bang om een voortrekkersrol te vervullen op het niveau van innovatieve transport oplossingen.

Gilbert De Clercq werd opgericht in 1957 te Sint-Niklaas door Gilbert De Clercq. Vandaag wordt de onderneming door de tweede generatie verder uitgebouwd. Door de internationalisering van haar klantenportefeuille werd in 2002 Gilbert De Clercq España opgericht, met hoofdzetel in Tudela, en in 2006 De Clercq Slovakia, met hoofdzetel in Bratislava.

Het bedrijf is over de jaren heen geëvolueerd van een traditionele transporteur, over een aanbieder van geïntegreerd transport en logistieke diensten, tot een volwaardige geïntegreerde supply chain innovator. Dhr. Filip De Clercq, gedelegeerd bestuurder: “Sinds onze overwinning van de titel Transporteur van het Jaar is de onderneming in een stroomversnelling terecht gekomen. Niet enkel was er toen de instroom van de tweede generatie binnen het bedrijf, maar werden ook de logistieke activiteiten op punt gezet en uitgebouwd. De overwinning was voor ons voornamelijk een vorm van erkenning voor onze medewerkers en goede werking van de organisatie, met een verdere sterke groei tot gevolg. Ook regionaal werd de nodige media aandacht gegeven zodat er extra interesse was van ondermeer chauffeurs om voor onze firma te werken.  De award heeft tevens de onderhandelingspositie ten aanzien van onze klanten en leveranciers versterkt met de focus op win-win synergiën.

Sterke groei

“Oorspronkelijk was het bedrijf opgebouwd rond het conventionele- en volumetransport maar in 1999 werd dit uitgebreid met koeltransport. Dankzij deze nieuwe business unit werd de samenwerking gestart met een aantal partners en onderaannemers om ons op een continue basis van dienst te zijn bij de uitvoer van onze transportopdrachten. Niet enkel onze activiteiten werden uitgebouwd, ook gingen we ons meer en meer toeleggen op de Europese markt wat resulteerde in de opening van een vestiging in Spanje (2002) om de Zuid Europese markt te kunnen bedienen en de opening van een vestiging in Slovakije (2006) om de Oost Europese markt te kunnen bedienen. Gezien de strategische ligging van deze locaties konden we onze klanten een totale Europese dekking aanbieden waardoor verdere groei mogelijk was, zowel lokaal als internationaal. De afstemming en optimalisering tussen de verschillende vestigingen wordt gegarandeerd door een geïntegreerd Transport Management System.

Onze logistieke activiteiten zijn tevens continu blijven groeien met logistieke dienstverlening voor de verpakkingsindustrie, voedingsindustrie en chemische sector. Op heden beschikken we over 130.000m² magazijnruimte om onze klanten te bedienen, waarvan ook een deel aan derden wordt verhuurd. De laatste jaren wordt er steeds meer samengewerkt met andere bedrijven om een nog completer pakket te kunnen aanbieden en dit voornamelijk binnen een ‘control tower’ setup.”

Digitalisering, duurzaamheid en connectiviteit

Gilbert De Clercq is nooit bang geweest om een voortrekkersrol op zich te nemen of zich te engageren. Welke zijn de uitdagingen voor de komende jaren? “Digitalisering, duurzaamheid en connectiviteit zullen de basisbegrippen worden voor de komende jaren in onze sector. We zetten met onze onderneming dan ook ten volle in op verdere ontwikkeling van ons ICT platform, het verzorgen van doorgedreven opleidingen van onze medewerkers, hun taken worden namelijk steeds complexer, en zeker en vast het op zoek gaan naar alternatieve brandstof en/of andere duurzame manieren van transport. Zo waren we de tweede Vlaamse transporteur die een vergunning kreeg van de Vlaamse overheid in het kader van het ecocombi-proefproject of de zogeheten LZV van 25.25 m en 60 ton. Ook lopen er testen met LNG voertuigen, cryotech koeltrailers, enz…“

Tot slot: het eengemaakte Europa wordt door veel bedrijven ervaren als een lege doos, waar ieder land zijn eigen koers vaart en de sector zeker niet ten goede komt. Terecht? “De transportsector en in het verlengde hiervan zeker en vast ook de logistieke sector heeft dringend nood aan een éénduidig Europees wetgevend kader. Enkel op die manier kunnen we een eerlijk speelveld creëren voor alle betrokken partijen. Maar ook op nationaal vlak is er vanuit de politiek nood aan een beter en gestructureerd beleid inzake mobiliteit. We zitten met een hartinfarct op onze wegen wat vele duizenden euro’s kost aan de maatschappij. Geïnde tolgelden kunnen beter aangewend worden voor de optimalisatie en of uitbreiding van de wegeninfrastructuur, wat op vandaag niet het geval is!” besluit dhr. Filip De Clercq.

“Enkel met een éénduidig Europees wetgevend kader kunnen we een eerlijk speelveld creëren.” (Filip De Clercq)