Gewone gebruikssporen of onaanvaardbare schade? De Rentanorm bepaalt!

 14/06/2017  Claude Yvens  Vans
Gewone gebruikssporen of onaanvaardbare schade?  De Rentanorm bepaalt!

U huurt of least uw bestelwagens? Dan zullen ze op het einde van het contract onder de loep genomen worden om te kijken of de schade aanvaardbaar is volgens de Rentanorm. Is dat niet het geval, dan kan het u een aardige duit kosten.

De Rentanorm? Dat is een leidraad die Renta, de Belgische federatie van verhuurders van voertuigen, heeft opgesteld voor haar leden. De norm bepaalt welke schade op het einde van een huurovereenkomst als aanvaardbaar kan worden beschouwd, en welke niet. In dat laatste geval kan de verhuurder de schade aanrekenen aan de huurder.

“De norm voor de bestelwagens bestaat nog maar een goed anderhalf jaar”, legt Frank Van Gool, Algemeen Directeur van Renta, uit. “Voor de personenwagens bestaat die al veel langer en wordt door quasi alle leasemaatschappijen gebruikt, al zijn er die hem wat aanpassen of coulanter zijn dan onze norm voorschrijft. Omdat de norm voor bestelwagen veel recenter is, kan ik eigenlijk vandaag nog niet zeggen hoeveel van onze leden hem toepassen.”

Dat kan Kristof Delcart, Business Development Manager bij VAB Fleet Services, wel. Als marktleider voert die organisatie voor vele leasingmaatschappijen de technische controles uit na afloop van het contract. Ook voor bestelwagens is dat steeds volgens de Rentanorm. “Wij brengen heel het voertuig in kaart en noteren alle schade die er is, waarbij we het onderscheid maken tussen wat aanvaardbaar is volgens de norm, en wat niet. Tegenover de onaanvaarde schade zetten we dan een minwaarde die is afgesproken met de leasingmaatschappij.” Ook al hanteren de maatschappijen waar VAB Fleet Services voor werkt allemaal dezelfde norm, ze verschillen wél in de minwaarden die ze hanteren voor de verschillende vormen van schade.

Buiten én binnen

De Rentanorm, die iedereen vrij kan raadplegen op de website van Renta, legt normen op voor de algemene staat van de bestelwagens, voor de exterieurschade en de interieurschade. Belangrijk is ook het aantal schades. Renta laat het maximaal aantal schades per koetswerkpaneel afhangen van het aantal maanden dat het voertuig in gebruik was én de kilometerstand.

Wat betreft de algemene staat schrijft de norm voor dat het voertuig vanbinnen én vanbuiten gepoetst moet zijn, dat de uitrusting volledig en zonder schade moet zijn, en dat er geen slecht uitgevoerde herstellingen gebeurd zijn. Uiteraard moeten ook alle documenten aanwezig zijn, óók het ingevuld onderhoudsboekje.

Renta aanvaardt in haar norm dat aan de buitenkant van je voertuig gebruikssporen zijn – het blijft nu eenmaal een werkinstrument. Toch kan niet elke schade door de beugel. Algemeen worden krassen aanvaard als ze niet groter zijn dan twee kredietkaarten, zo’n 17 centimeter. Deuken – “vaak deuken van binnen naar buiten door een lading die niet goed is vastgemaakt”, weet Frank Van Gool – zijn alleen aanvaardbaar als ze niet groter zijn dan de oppervlakte van een kredietkaart, die 8,5 bij 5 centimeter is. Roest is uit den boze, net zoals hagelschade. Renta heeft ook richtlijnen voor onder meer sterretjes in de vooruit (in een notendop: alléén aanvaardbaar als ze buiten het gezichtsveld van de bestuurder liggen), de velgen en de banden.

Binnenin de bestelwagen zijn normale gebruikssporen, bijvoorbeeld als gevolg van in- en uitladen, aanvaardbaar. Een rekening mag je verwachten als er brandgaten zijn in het textiel, als er een hardnekkige geur hangt of als er meerdere gaten in het interieur zijn.

Objectief

Kristof Delcart van VAB Fleet Services noemt de komst van de Rentanorm voor bestelwagens een goede zaak. “Voordien was er eigenlijk maar één norm die zowel voor personenwagens als voor bestelwagens van toepassing was. Het gevolg: leasingmaatschappijen zegden aan ons dat we ‘iets minder streng’ mochten zijn voor bestelwagens, maar ‘iets minder streng’ is niet objectief vast te stellen, wat tot onduidelijkheden leidde.”

“Het schadebeeld bij bestelwagens is ook hoger dan bij personenwagens”, stelt Kristof Delcart vast. Het zijn dan ook gebruiksvoertuigen die vaak zeer intensief worden ingezet. Dat valt ook op binnenin het voertuig. Waar bouwvakkers met zware, vuile veiligheidsschoenen elke dag in- en uitstappen, daar is veel slijtage. Ook laadruimtes en het timmerwerk binnenin is vaak beschadigd, klinkt het hier.

Wat de oorzaak van al die schade is? Het intensieve gebruik, dat in elk geval. Maar het heeft volgens Kristof Delcart ook te maken met het feit dat het voertuig niet aan één persoon is toevertrouwd. “Het is onze overtuiging dat schade aanleiding geeft tot nieuwe schade. De eerste kras op mijn auto is heel erg, de tweede ook, maar de derde is dat al veel minder. Dat is nog meer het geval als verschillende chauffeurs het voertuig gebruiken: de eerste deuk is niet mijn fout, de tweede ook niet, dus nu is het niet zo erg als ik minder voorzichtig ben.”

Schade vermijden = kosten vermijden

Om te vermijden dat je als vlootbeheerder op het einde van het contract overvallen wordt door een grote onverwachte kost, raadt Kristof Delcart aan om regelmatig, bijvoorbeeld één keer per jaar, de vloot te (laten) controleren. Op die manier kan eventuele schade snel hersteld worden om de ‘schade leidt tot meer schade’ vicieuze cirkel te doorbreken.

Maar ook bewustmaking van chauffeurs is belangrijk, voegt hij toe. “Maak duidelijk wat wel en niet kan. We zien soms deuken op het dak van een voertuig omdat arbeiders er bovenop hebben gestaan. Dat is schade die je kan vermijden.”

En dan de vraag der vragen: is het slimmer – lees: goedkoper – om net voor de afloop van het contract schade te laten herstellen in plaats van te wachten op de factuur van de leasingmaatschappij? Niet echt, zegt de specialist. “Wij hebben meerdere klanten waarbij we vier tot zes weken op voorhand een controle uitvoeren zoals we dat ook in opdracht van de maatschappij zouden doen. Op basis daarvan kunnen bedrijven dan beslissen om schade te herstellen, bijvoorbeeld als de kosten gedragen worden door de verzekering. Weet wel dat leasingmaatschappijen genieten van voordelige tarieven zodat de minwaarde vaak goedkoper is dan zelf laten herstellen.”