Galliker Group: “Geen bokkesprongen”

 23/06/2017  Claude Yvens  Economie, Transport & Logistics Awards
Galliker Group: “Geen bokkesprongen”

Tweevoudig Transporteur van het Jaar Galliker houdt vast aan zijn principes en wijkt niet af van het uitgestippelde pad. Sinds de bekroning als Transporteur van het Jaar in 1994, is deze onderneming aan een gestage groei bezig, met een blijvende focus op de activiteiten die ze 100% onder de knie heeft.

Galliker was de eerste ‘Transporteur van het Jaar’. Het van oorsprong Zwitserse bedrijf beschikt over een vestiging in Milmort, in de buurt van Luik. Zes jaar later, meer bepaald in het jaar 2000, was het opnieuw bingo voor Galliker. Welke invloed hebben deze titels gehad op de onderneming? Rolf Galliker: “Beide overwinningen hadden niet noodzakelijk dezelfde impact. De eerste titel was uiteraard zeer belangrijk omdat het de allereerste keer was. Het was de eerste keer dat de transporteurs een collega-transporteur bekroonden. Bovendien was Galliker pas in 1998 van start gegaan in ons land. Bij de tweede overwinning in 2000, konden we ervaren dat de invloed veel groter was. Ondertussen had de prijs zelf aan belang gewonnen. De wedstrijd verliep een stuk gestructureerder en de onderscheiding werd meer en meer naar waarde geschat.”

Altishofen aan de Maas

Sinds het behalen van deze twee titels heeft Galliker zich verder ontwikkeld, zonder af te wijken van de specialiteiten waarmee het allemaal begon. Rolf Galliker: “De Galliker Group heeft zich altijd gespecialiseerd in het transport op Zwitserland en Italië. In deze twee landen hebben we dan ook ons netwerk uitgebouwd. Momenteel beschikken we over zo’n vijftien regionale platforms in Zwitserland. Onlangs namen we ons derde logistiek centrum voor automotive in Altishofen in gebruik in combinatie met de opening van een lokaal platform in Landquaert. Tegelijkertijd waren we bezig met het afronden van de tweede fase van ons vierde logistiek centrum in Altishofen. Dit is een gebouw van 300 op 180 meter met meerdere verdiepingen. Dit gebouw, dat in 2017 wordt opgeleverd, zal ingezet worden voor onze Healthcare-activiteiten. In Italië, meer bepaald in de regio van Turijn, openden we een tweede filiaal in 2013. Het eerste is gesitueerd in Melzo, in de buurt van Milaan. In België beschikken we over drie sites: het filiaal in Luik, dat een kopie lijkt van het moederhuis in Altishofen, een logistiek centrum in Messancy en een vestiging in Gent. Galliker België heeft zich altijd gericht op klanten met EDC’s, die op zoek zijn naar een partner voor hun internationaal transport. Onze specialiteiten zijn het transport met huifwagens, het transport onder geleide temperatuur, het transport van gekoelde of diepgevroren producten, maar ook goederenbehandeling voor de automotive en farmaceutische sector. In de auto-industrie is Galliker bijvoorbeeld een historische partner van een grote Zweedse constructeur. Ik wil ook graag benadrukken dat we nagenoeg uitsluitend met eigen voertuigen en eigen personeel werken. Wij maken nauwelijks gebruik van onderaannemers. Deze manier van werken zit ingebakken in het DNA van ons bedrijf.”

Onbegonnen werk

De transportsector is vanzelfsprekend enorm veranderd sinds 1993. Transporteurs worden momenteel geconfronteerd met vreselijke dilemma’s. “In eerste instantie waren we getuige van de vrijmaking van de Europese transportmarkt. Het was onmiddellijk alle remmen los en deze beweging is nog altijd volop bezig. In het begin werden we overspoeld door Poolse of Slovaakse chauffeurs, maar vandaag de dag komen ze zelfs van nog verder. Ze komen nu zelfs van buiten Europa. Dit heeft natuurlijk een ongeziene weerslag op de prijzen. Galliker beschikt in Slowakije over een eigen vestiging met alles erop en eraan. Het is onze manier om met deze situatie om te gaan. Over het algemeen komt de concurrentie vooral van de grote groepen, met name de bedrijven die enkel en alleen met onderaannemers werken. Onderaannemers die dan hoofdzakelijk uit het oosten komen. Wat we ook als een grote uitdaging zien, is dat de markt vragende partij is voor kwaliteitsvolle dienstverlening, maar eigenlijk niet bereid is om daar de juiste prijs voor te betalen. Dit lijkt tegenstrijdig maar de transporteur moet zich aanpassen aan deze paradox en op zoek gaan naar oplossingen. Bovendien worden we overladen met steeds meer heffingen die we niet altijd kunnen doorrekenen aan onze klanten. De kilometerheffing in Zwitserland werd onlangs voor de derde keer verhoogd en momenteel moeten we nu ook in België kilometerheffing betalen … Bovendien zijn er enorm veel verschillen tussen de landen onderling. Dit heeft uiteraard te maken met het aloude probleem van het gebrek aan harmonisatie. Tenslotte is het nog altijd moeilijk om goede chauffeurs te vinden voor het vervoer over de lange afstand. Dit probleem ondervinden we nu ook al in Oost-Europa. De vraag naar transport over de weg blijft maar toenemen en het gecombineerd vervoer biedt slechts een gedeeltelijke oplossing.”

Op koers blijven

In de nabije toekomst is Galliker van plan om trouw te blijven aan zijn principes. De transportonderneming wil blijven inzetten op de segmenten waar het een sterke marktpositie bekleedt. Het programma ziet er als volgt uit: investeren in gespecialiseerde logistieke centra, bijvoorbeeld in de farmaceutische sector, en blijven doorgroeien in automotive. In dit segment wordt Galliker min of meer als invoerder beschouwd in Zwitserland omdat het zich bezighoudt met de voorbereiding van de voertuigen, de controle ervan met het oog op leasing, herstellingen, enzovoort. Ondertussen heeft de vierde generatie van de familie Galliker haar intrede gemaakt in het bedrijf (de twee dochters van Rolf Galliker en de zoon en dochter van Peter en Esther Galliker). Deze langdurige en familiale verwevenheid kan niet ongemerkt voorbijgaan …

 

“De hevigste concurrentie komt van de grote spelers, meer bepaald de bedrijven die enkel en alleen beroep doen op onderaannemers.” (Rolf Galliker)