Frans Hendrickx & Zonen : groeien in de logistiek

 27/06/2017  Geert De Temmerman  Economie, Transport & Logistics Awards
Frans Hendrickx & Zonen : groeien in de logistiek

Frans Hendrickx, Transporteur van het Jaar in 2006, startte als een van de eersten in België met het aanbieden van logistieke prestaties. Een activiteit die nog steeds verder wordt uitgebouwd en terrein wint ten opzichte van het wegvervoer.

Algemeen directeur Rocco Cannizzaro: “In 2006 hebben we de titel van Transporteur van het Jaar binnengehaald. Een fantastische overwinning, temeer omdat we dat jaar precies 50 jaar bestonden en het een ideaal moment was om de stichter Frans Hendrickx nog eens extra in de bloemetjes te zetten. De reacties van onze klanten en leveranciers waren dan ook legio. Maar de belangrijkste verdienste die had bijgedragen aan de overwinning, kwam van onze medewerkers. In de afgelopen tien jaar hebben we gemerkt dat we met een zeer loyaal team zitten van werknemers en iedereen is op een hoger niveau gaan functioneren dankzij hun geloof in onze vooruitstrevende organisatie.”

VAL-diensten

De tijd is echter niet blijven stilstaan. De concurrentie en de druk op de prijzen is verder blijven toenemen. “De sector staat zwaar onder druk, ook wij ondervinden dit dagdagelijks. Enkele van onze klanten zijn uitgeweken naar het buitenland onder andere door de hoge loonkosten in België. Gelukkig hebben wij dit kunnen opvangen door nieuwe klanten aan te trekken die overtuigd waren van onze competenties en onze combinatie van transport en logistiek”, aldus Rocco Cannizzaro.

De hoge loonlasten en de vaste wil om te blijven werken met Belgische medewerkers heeft tot een reorganisatie geleid van haar transportactiviteiten. “Mede door de gekende loonkosten, zijn we genoodzaakt geweest om de actieradius van onze voertuigen te verlagen. Het lange afstandsvervoer met Belgische chauffeurs is niet meer rendabel. Dit heeft als gevolg gehad dat we ons wagenpark systematisch zijn gaan afbouwen tot 120 vrachtwagens, een reductie van toch een 20%. Hier tegenover staat dat we echter fors zijn gaan investeren in onze logistieke activiteiten, waar we van oudsher toch één van de Belgische pioniers in waren. Op tien jaar tijd is de magazijncapaciteit quasi verdubbeld naar een 140.000 m², gecombineerd met een grotere aanbod van VAL-diensten.

Wij kunnen momenteel voldoen aan de hoge eisen van de farmacie, chemie (inclusief gevaarlijke goederen gestockeerd met SEVESO-vergunning hoge drempel), de drankindustrie en de geconditioneerde opslag van goederen zoals wijnen, chocolade, vetten, suikers, … Dankzij die verscheidenheid kunnen we de pieken en dalen in alle sectoren opvangen. De combinatie van onze transport en logistiek is de geknipte formule gebleken.”

Door een goede IT-ondersteuning, creëren van voldoende toegevoegde waarde en de nodige kwaliteitscertificaten, kan men nog een onderscheid maken met de concurrentie voor zowel transport als logistiek. “De ideale klant is dus het bedrijf dat zich wil concentreren op zijn productie en verkoop en dat de hele logistieke organisatie aan een specialist wil overlaten”, zegt Cannizzaro.

Rendabiliteit laten stijgen

“Zoals de kaarten nu geschud zijn, zie ik onze organisatie nog meer en meer evolueren in de richting van de logistiek met een verdere uitbreiding van onze opslagcapaciteit en WMS. Iets waar heel wat bedrijven uit de sector hard aan het werken zijn, is het reduceren van hun ecologische voetafdruk. Zo ook onze onderneming die reeds een aantal proefprojecten heeft lopen met voertuigen die uitgerust zijn met een alternatieve energiebron.

Maar we beperken ons engagement niet enkel en alleen tot onze voertuigen. We hebben het MVO- Milieuchartercertificaat mee ondertekend en geïntroduceerd in onze magazijnen wat onder andere betrekking heeft op het zuinig omgaan met energie op de werkvloer.

Het zoeken naar een goed evenwicht tussen people, profit en planet is voor ons altijd een belangrijke invalshoek geweest. Tevens hebben we geïnvesteerd in een eigen opleidingscentrum dat niet enkel toegankelijk is voor onze eigen medewerkers, maar ook voor derden. Dit opleidingscentrum werd niet alleen opgericht om de verplichte nascholing te verzorgen, maar worden er opleiding rond ecologisch/economisch rijden gegeven of wordt de technische kennis van onze medewerkers verder op punt gezet.

Wat wij van buitenaf zouden willen veranderd zien is de grondige aanpak van de organisatie van het wegverkeer en bijhorende infrastructuur. De sector heeft namelijk dringend nood aan politiekers die inzien dat er heel wat werk aan de winkel is om het wegtransport terug leefbaar te maken. Het correct aanwenden van de kilometerheffing of het aanpassen van de wegeninfrastructuur die totaal achterhaald is en dagelijks zorgt voor monsterfiles, zijn enkele items die de rendabiliteit onderuithalen, zonder nog maar te spreken over de ecologische impact.

De fusie van de beroepsfederaties tot één geheel zou misschien wat meer druk kunnen zetten op de reorganisaties. We moeten streven naar een lange termijn samenwerking met onze opdrachtgevers, want dit biedt alleen maar voordelen voor alle partijen. Er is nog heel wat werk aan de winkel, maar door een goede verstandhouding tussen alle spelers moet het haalbaar zijn om een economisch rendabele onderneming te kunnen runnen op Belgische bodem!”

“De fusie van de beroepsfederaties tot één geheel zou misschien wat meer druk kunnen zetten op de politieke wereld.” (algemeen directeur Rocco Cannizzaro)