Frankrijk drijft de strijd tegen de detacheringsfraude op

 15/09/2015  Claude Yvens  Economie, Wetgeving
Frankrijk drijft de strijd tegen de detacheringsfraude op

De Franse overheid zet zijn strijd tegen de detacheringfraude kracht bij.

De wet die de groei, de activiteit en de gelijkheid van economische kansen moet garanderen, ook gekend als de “Wet Macron”, werd aangepast. Wij geven een overzicht van de nieuwe regels, die goedgekeurd werden door de Grondwettelijke Raad:

> De verplichtingen inzake waakzaamheid en verantwoordelijkheid, die in het kader van de wet van 10 juli 2014 op de “opdrachtgever” wegen, worden uitgebreid.

De bestemmeling zal als opdrachtgever van de operatie beschouwd worden.

“Het zal aan de bestemmeling zijn om erop toe te zien dat de toepassing van de detachering gecontroleerd wordt. Het gaat hier met name over de betaling van het in Frankrijk toegepaste minimumloon”, stelt Michaël Reul van de UPTR.

“Aangezien hij als een opdrachtgever beschouwd wordt, zal de bestemmeling dan ook dezelfde verplichtingen moeten vervullen als die van een opdrachtgever (te weten de verplichting om zijn onderaannemer schriftelijk te gelasten een onregelmatigheid in de arbeidsomstandigheden voor loontrekkenden meteen te vermijden)”, gaat Reul verder.

> Iedere bestuurder, die cabotage-operaties verricht bij een internationaal transport, zal genieten van de sociale regels en het minimumloon die in Frankrijk in de betrokken sectoren van toepassing zijn.

De detacheringsverklaring wordt vervangen door een eenvoudig attest van detachering.

“De wet van 10 juli 2014 voorzag dat bedrijven die een detacheringsoperatie verrichten een vertegenwoordiger op het Franse grondgebied moesten aanduiden. Deze termijn zal voortaan uitgebreid worden en zal verder gaan dan de operatie zelf”, vertelt Reul.

Een decreet wordt verwacht zodat de concrete modaliteiten van de toepassing van een aantal van deze maatregelen gepreciseerd zullen worden.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!