FNTR en TLF vragen uitstel van de detacheringswet

 19/07/2016  TransportMedia  News Transport
FNTR en TLF vragen uitstel van de detacheringswet

De Franse sectorale organisaties FNTR en TLF vragen dat de Wet Macron over de detachering van transportwerknemers wordt uitgesteld.

De Franse federaties zijn immers van mening dat de bedrijven door de geldende omstandigheden de mogelijkheid niet hebben gehad zich aan de nieuwe beschikkingen aan te passen. Die moesten trouwens al op 1 juli van kracht gaan. TLF hamert ook al enige tijd op de slechte werking, zoals het gebrek aan middelen om controles uit te voeren. Volgens TLF moet nu eerst alles op alles worden gezet opdat de concurrentieregels voor het wegtransport van goederen op Europees niveau gelijk worden gesteld. De detachering zou volgens TLF trouwens niets oplossen. Want hoewel de toepassing van het nationale minimumloon is voorzien, worden de sociale lasten nog steeds betaald in het land waar de werkgever is gevestigd.

De FNTR van haar kant, had in mei al gewezen op het feit dat buitenlandse werknemers die op het Franse grondgebied worden gecontroleerd volgens de wet hun arbeidscontract moeten kunnen voorleggen. De vertaling in het Frans van dat contract is echter niet verplicht… In de praktijk betekent dit dus dat controle niet mogelijk is.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!