Federale regering wil gecombineerd en verspreid spoorvervoer verder steunen

 10/09/2015  Claude Yvens  News Logistics, Multimodaal
Federale regering wil gecombineerd en verspreid spoorvervoer verder steunen

Spooroperatoren die actief zijn in het gecombineerd of het verspreid vervoer, kunnen tot eind oktober aanspraak maken op subsidies voor 2015 en 201§. De voortzetting van de steun moet honderddduizenden vrachtwagens van de Belgische wegen weghouden.

In totaal maakt de federale regering 15 miljoen euro vrij om die vormen van goederenvervoer per spoor te ondersteunen. Daarvan is 10,5 miljoen bestemd voor het verspreid spoorvervoer en 4,5 miljoen voor het gecombineerd vervoer.

“Zeer belangrijke rol”

Voor de betrokken operatoren en verladers is de inzet groot. Het verspreid vervoer “speelt een zeer belangrijke economische rol”, onderstreept de FOD Mobiliteit en Vervoer. In 2011 (recentere cijfers zijn er blijkbaar niet) ging het om 8,1 miljoen ton lading, een kwart van alle goederenvervoer per spoor in ons land. Onder de noemer van het verspreid spoorvervoer vielen toen 187.000 wagons, het equivalent van 2.000 vrachtwagens per dag minder op de Belgische wegen.

Het gecombineerd vervoer van containers, wissellaadbakken en vrachtwagens is naar verluidt goed voor het equivalent van 150.000 vrachtwagens per jaar.

Link met havens

België kreeg begin juli groen licht van de Europese Commissie om zijn (in 2013 tijdelijk opgeheven) subsidies aan het gecombineerd en verspreid vervoer voort te zetten. Die maatregel is nodig om een duurzame mobiliteit te stimuleren door bijvoorbeeld de ongelijke behandeling van het spoor inzake externe kosten tegenover het wegvervoer te compenseren, zegt minister voor Mobiliteit Jacqueline Galant.

“Zonder financiële steun zullen deze vormen van transport verdwijnen. Daar waar het inzetten van bloktreinen voor het goederenvervoer winstgevend is, blijken deze twee andere types verlieslatend. De specifieke link met de havens en de flexibiliteit van deze vervoerstypes zijn wel van die aard dat zij een belangrijke rol spelen in het terugdringen van het goederenvervoer over de weg”, voegt de FOD Mobiliteit daar aan toe.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!