Federale regering versoepelt zondags- en nachtarbeid in e-commerce

 26/07/2017  Philippe Van Dooren  News Logistics, Contract Logistics
Federale regering versoepelt zondags- en nachtarbeid in e-commerce

De federale regering wil de jobcreatie in de e-commerce stimuleren door de regels rond nacht- en zondagwerk in die sector te vereenvoudigen. Er wordt een proefperiode van twee jaar mogelijk gemaakt. Pas nadien wordt de regeling definitief.  Dat is beslist tijdens het begrotingsoverleg.

In de logistieke sector is – ook voor de e-commerce – nacht- en zondagwerk al langer toegelaten. In bedrijven in de handel en de grootdistributie, die tot een ander  paritair comité toebehoren, is dat sinds anderhalf jaar ook mogelijk. De regels zijn echter nog steeds te stroef. Om tot een bedrijfs-cao hieromtrent te komen, moeten de bonden bijvoorbeeld eerst hun fiat geven. Daardoor zijn er nog maar zeer weinig bedrijven waar een dergelijke cao is ondertekend.

Ons land hinkt hierdoor achterop op vlak van fulfilment activiteiten voor de e-commerce. “Door het organiseren van zondags- en nachtarbeid eenvoudiger te maken tijdens een proefperiode van twee jaar, stimuleert de regering de creatie van jobs in de e-commerce”, zegt minister van Werk Kris Peeters. “De verwachting is dat dit in een eerste fase zal leiden tot 3.500 extra jobs en 1.500 deeltijdsen die meer uren zullen krijgen”.

Voor de e-commerce komt er vanaf 1 januari 2018 een specifiek kader. In een eerste fase, die twee jaar duurt, wordt nachtwerk en zondagsarbeid mogelijk gemaakt via een aanpassing van het arbeidsreglement. Na die periode kan de regeling definitief worden ingevoerd via een cao of het arbeidsreglement.

De regering zal tevens artikel 38 van de arbeidswet aanpassen om nachtwerk toe te laten in een onderneming door een CAO af te sluiten “met minstens één syndicale organisatie”. Nu moeten alle vakbonden akkoord gaan.

 

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!