Febiac : “De kilometerheffing? Een eerste stap naar een slimmere fiscaliteit”

 31/03/2016  Yannick Haesevoets  News Transport
Febiac : “De kilometerheffing? Een eerste stap naar een slimmere fiscaliteit”

Hoewel dat er veel protest is van de transportfederaties en verschillende sectorale federaties (zoals Comeos die de handel vertegenwoordigt), laat Febiac blijken dat zij een tegenovergestelde mening heeft over de kilometerheffing: “Deze hervorming van de verkeersfiscaliteit moet de overgang inluiden naar een eerlijkere en duurzamere manier van wegbeprijzing volgens het principe ‘gebruiker betaalt’”, staat er te lezen in het persbericht van de Belgische Automobiel- en tweewielerfederatie.

Met dit nieuwe systeem van verkeersbelasting worden diverse doelstellingen nagestreefd. Zoals een belastingverschuiving van het bezit naar het gebruik van een voertuig, het tot stand brengen van een eerlijke verkeersfiscaliteit voor zowel binnenlandse als buitenlandse voertuigen, en het aanzetten van (transport)ondernemingen om te opteren voor milieuvriendelijkere voertuigen door het tarief van de kilometerheffing rechtstreeks te koppelen aan de euro-norm van de vrachtwagen”, vervolgt Febiac.

Febiac wijst de verhoging van de aantal geregistreerde voertuigen toe (+8,12% in 2015 en +29% in het begin van 2016) als een bewijs dat de bereidheid van de transporteurs groot is om hun wagenpark te vernieuwen met groenere voertuigen, die beantwoorden aan de Euro 6-norm: We zien dus dat er dus een duidelijk verband is tussen de invoering van de nieuwe kilometerheffing en de ecologische voetafdruk van de voertuigen die rondrijden op onze wegen.”

Tenslotte wil FEBIAC hierbij nogmaals herhalen dat we voorstander zijn van de invoering van een slimme kilometerheffing voor alle gemotoriseerde weggebruikers, waarbij de kosten verschuiven van voertuigbezit naar voertuiggebruik en variëren al naargelang men in of buiten de spits rijdt.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!