Febetra: “Zonder controle zal de detacheringsrichtlijn tot niets leiden”

 07/03/2016  Claude Yvens  News Transport, Wetgeving
Febetra: “Zonder controle zal de detacheringsrichtlijn tot niets leiden”

Marianne Thyssen wil de detacheringsrichtlijn voor werknemers in de Europese Unie aanpassen en dat vertrekkende van het principe: “Een gelijk loon voor gelijk werk”. Ze wil er met deze aanpassing voor zorgen dat de gedetacheerde werknemers recht hebben op een minimumloon, maar ook op alle voordelen uit de collectieve arbeidsovereenkomst. Voor Febetra betekent dit een vooruitgang tegenover de huidige situatie, maar zonder adequate controle zal dit tot niets leiden.

Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Tewerkstelling en Sociale Zaken wil wijzigingen aanbrengen in de detacheringsrichtlijn. Ze wil daarmee correctere arbeidsomstandigheden voor iedereen opleggen en tegelijk de oneerlijke concurrentie een halt toeroepen. Ze wil haar project op dinsdag 8 maart aan het college van commissarissen voorleggen.

Voor Febetra is dit in stap in de goede richting. “Sinds de uitbreiding van de Europese Unie gat het Belgisch aandeel in het internationale vervoer gestaag achteruit”, stelt Philippe Degraef. “Als je naar de kosten kijkt, is het niet langer mogelijk om met Belgische voertuigen en Belgische chauffeurs internationaal vervoer op lange afstand te doen. Zelfs op korte afstanden naar onze buurlanden is de situatie zorgelijk voor onze Belgische transporteurs, die er niet in lijken te slagen om het hoofd te bieden aan de buitenlandse concurrentie. Deze vaststelling bewijst dan ook dat het belangrijk is om alles in het werk te stellen om het binnenlands vervoer te behouden en met gelijke wapens te kunnen strijden met de buitenlandse caboteurs, die onder het mom van de detacheringsrichtlijn in onze contreien actief zijn. In deze zin betekent de beslissing van Marianne Thyssen een stap vooruit ten opzichte van de huidige situatie. Maar dan alleen maar in theorie”, aldus nog Philippe Degraef.

Want in de praktijk zal alles afhangen van de goede wil van de Belgische en buitenlandse controle-instanties… “De schikkingen van de detacheringsrichtlijn kunnen alleen maar doeltreffend gecontroleerd worden indien de controle-instanties van alle lidstaten hieraan willen meewerken en de verworven informatie ook willen uitwisselen”, benadrukt Philippe Degraef. “We hebben echter jammer genoeg geen enkele garantie dat de wil om zo te werken er ook zal zijn. Het feit dat alle nieuwe lidstaten vierkant tegen een herziening van de detacheringsrichtlijn zijn, is niet van dien aard om ons gerust te stellen. Zonder adequate controle zullen de aanpassingen, die door Marianne Thyssen voorgesteld worden, strikt genomen tot niets leiden”, besluit Degraef.

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!