Febetra: Vlaams steunpakket heeft geen effect op loonkosthandicap

 21/10/2016  Claude Yvens  News Transport
Febetra: Vlaams steunpakket heeft geen effect op loonkosthandicap

Febetra vindt het gros van de maatregelen die vandaag door Vlaams minister Weyts voorgesteld werden, zeker de moeite waard, maar wenst toch te benadrukken dat ze geen enkel effect hebben op het loonkosthandicap, het voornaamste probleem, waarmee onze transporteurs geconfronteerd worden.

“De Vlaamse transporteurs – en dit geldt evenzeer voor hun Waalse collega’s- zijn vandaag vooral gebaat met een verlaging van de lasten op arbeid. Febetra betreurt dat onze ingewikkelde staatsstructuren het quasi onmogelijk maken om een deel van de inkomsten uit de kilometerheffing, een regionale materie, aan te wenden voor bijvoorbeeld een verlaging van de lasten op de niet productieve uren van de chauffeurs, die een federale bevoegdheid is.

Verder wenst Febetra nog twee kanttekeningen te plaatsen bij het pakket maatregelen van de Vlaamse regering. De verhoging van het aantal IBO-trajecten met 200 op jaarbasis is een goede zaak. Deze vorm van werkplekleren (theoretisch examen bij VDAB, praktijklessen in een rijschool, aanleren specifieke beroepscompetenties op de werkvloer bij een transporteur) is een uitstekend toeleidingskanaal. Febetra betreurt evenwel dat de Vlaamse overheid geen tegemoetkoming naar de transporteur toe voorziet op het vlak van de productiviteitspremie die deze aan de IBO’er verschuldigd is. Tot slot wenst Febetra te onderstrepen dat de sector nooit vragende partij geweest is voor 2 bijkomende simulatoren. De VDAB beschikt vandaag reeds over 5 simulatoren. In plaats van over te gaan tot een weinig doordachte investering in 2 extra simulatoren, zou de VDAB beter haar 5 simulatoren die momenteel allemaal (met inbegrip van de 2 mobiele exemplaren) in Zellik opgesteld zijn, opnieuw over de diverse Vlaamse provincies spreiden, zoals dat vroeger het geval was.”

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!