Febetra verontrust door nieuwste cijfers LKW-Maut

 06/02/2017  Claude Yvens  Economie, Nieuwsbrief
Febetra verontrust door nieuwste cijfers LKW-Maut

Uit de pas vrijgegeven cijfers van de BAG blijkt dat de Belgische voertuigen verleden jaar 5,0% minder Mautkilometers aflegden dan in 2015. Volgens Febetra zijn deze statistieken tekenend voor de malaise van het Belgisch wegvervoer.

De daling van de door Belgische voertuigen afgelegde Mautkilometers gaat tegen de algemene trend in. “Bijzonder verontrustend is dat er maar geen einde lijkt te komen aan de mincijfers die de Belgische wegvervoerders nu al jarenlang in de BAG-statistieken laten optekenen. Op 9 jaar tijd is het aantal door Belgische vrachtwagens afgelegde Mautkilometers met 56% gezakt. Zelfs op de korte afstanden zakken onze vervoerders steeds dieper weg in het moeras”, zegt Febetra.
Op basis van deze vaststelling, roept Febetra de federale regering op om het concurrentievermogen van de Belgische transporteurs te herstellen : “Bijkomende structurele hervormingen, zoals bijvoorbeeld een substantiële verlaging van de lasten op de niet-productieve uren (beschikbaarheidsuren), blijven nodig om de competitiviteitshandicap van onze Belgische wegvervoerders weg te werken.”

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!