Febetra: Toegang tot het beroep moet federaal blijven

 25/01/2012  Yannick Haesevoets  Economie
Febetra: Toegang tot het beroep moet federaal blijven

Zowel het regeerakkoord van 1 december 2011, als de algemene beleidsnota “Staatshervorming” die opgesteld werd door de Staatssecretarissen Wathelet en Verherstraeten voorzien als algemene regel een overheveling van de toegangsvoorwaarden tot het beroep naar de gewesten.

De uitzonderingen op deze regel zullen het voorwerp uitmaken van een lijst van beroepen waarvoor de toegang federaal blijft. FEBETRA vindt het geen goed idee om de toegangsvoorwaarden tot het beroep van goederenvervoerder over de weg te regionaliseren. De transportmarkt is per definitie een internationaal gegeven met spelers die hun activiteiten in alle lidstaten kunnen en mogen ontplooien. Om concurrentieverstoringen te vermijden, is het van essentieel belang om overal in Europa identieke toegangsvoorwaarden te hebben. De goederenvervoerders over de weg hebben veel meer nood aan een nog meer doorgedreven Europese harmonisatie dan aan een regionale versnippering. Om die reden heeft FEBETRA aan minister Vande Lanotte en aan Staatssecretaris Wathelet gevraagd om de goederenvervoerders over de weg op de lijst op te nemen van de beroepen, waarvoor de toegang federaal blijft.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!