Febetra: over het belang om ecologie en logistiek te verenigen

 30/11/2007  Claude Yvens  News Logistics, Contract Logistics

Ook de logistieke sector zal op termijn niet om “duurzaam ondernemen” heen kunnen. Dit vat in enkele woorden het seminarie samen, dat werd georganiseerd door de logistieke commissie van Febetra (voormalig Belotra). Tachtig personen hebben gereageerd op de uitnodiging. In het uiterst boeiende sprekerspanel zetelden onder meer Ludo Brône, voorzitter van de logistieke commissie als spreekstalmeester, en Philippe Degraef, directeur van Febetra, maar ook Luc Van Cappellen, directeur van het BITO, Luc Rogge, algemeen directeur van Colruyt, Stéphane Lipp, directeur Benelux van Gazeley en Gregoor Mathieu, Rental & Market Director Toyota MHB. Het is uiteraard moeilijk om de argumenten van iedere spreker in enkele regels samen te vatten maar de question-time was beslist interessant. Vooral vragen over ecologische investeringen kwamen regelmatig aan bod. Het antwoord van Ludo Brône: “De overgang naar een duurzaam logistiek beheer – naar een Green Line Management – is eenvoudigweg onvermijdelijk geworden als je je industriële klanten wilt behouden. Wie hieraan weigert mee te doen, loopt het risico om – op middellange, zelfs korte termijn – geen offerteaanvragen meer te krijgen van zijn klanten.” Verder stelde Luc Van Cappellen die in naam van het BITO sprak, een Milieugids voor. De gids kan gratis worden gedownload op de site van het BITO.