Transportmanagement.be

Febetra : “Nieuwe cabotagevoorstellen rampzalig voor Belgische wegvervoeders”

 02/06/2017  Claude Yvens  Wetgeving
Febetra : “Nieuwe cabotagevoorstellen rampzalig voor Belgische wegvervoeders”

Febetra is niet te spreken over de voorstellen van Commissaris Bulc, die “neerkomen op een quasi volledige liberalisering van de nationale transportmarkt”.. 

“Febetra blijft van oordeel dat alles in het werk gesteld moet worden om het nationaal vervoer maximaal te vrijwaren van de buitenlandse concurrentie. In dat opzicht zijn de cabotagevoorstellen van de Europese Commissie, die neerkomen op een quasi volledige liberalisering, ronduit desastreus te noemen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling gaan allemaal in de richting van een verdere vrijmaking van de cabotagemarkt, die volledig in het voordeel van de goedkope, buitenlandse concurrentie zal uitdraaien”, aldus directeur Philippe Degraef, die uithaalt naar drie (mogelijke) regels in het bijzonder :

  • Cabotage wordt ook toegelaten na een internationaal transport in beladen toestand vanuit een niet EU-lidstaat (bv een Poolse vervoeder zal in België mogen caboteren na een beladen transport Oekraïne-Luik)
  • Na gelost te hebben in één lidstaat, zal men in alle aangrenzende lidstaten onbeperkt kunnen caboteren gedurende 5 dagen (bv na gelost te hebben in Rijsel, mag een Roemeense vervoeder gedurende 5 dagen in België onbeperkt komen caboteren)
  • Er is geen limiet meer op het aantal cabotageritten

Nog altijd verschil in arbeidskosten

Nochtans zou een caboterende chauffeur vanaf dag 1 als gedetacheerde werknemer moeten beschouwd worden en recht hebben op het minimumloon van het land waar hij caboteert. Dit speelt volgens Degraef geen rol : “Daar de sociale bijdragen verschuldigd blijven in het land waar de onderneming gevestigd is, zal er nog altijd een verschil in arbeidskosten zijn. De kost voor een buitenlandse chauffeur die in België caboteert, zal zelfs in het geval dat de detacheringsregels scrupuleus gerespecteerd worden, veel lager uitvallen dan de kost van een Belgische chauffeur, die op zijn thuismarkt actief is.”

Febetra vraagt zich ook af in hoeverre de nieuwe detacheringsregels controleerbaar zijn.

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!