Febetra niet blij met geplande uitbreiding netwerk kilometerheffing

 28/06/2018  Claude Yvens  Economie
Febetra niet blij met geplande uitbreiding netwerk kilometerheffing

In de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement werd voorgesteld voorgesteld om het netwerk waarop de kilometerheffing van toepassing is, uit te breiden met de A11, de N 36 en de N722. allemaal wegen waarop ontwijkingsgedrag is vastgesteld. 

Volgens Febetra toont deze studie duidelijk aan dat vrachtwagens niet massaal het betold wegennet ontwijken : “Het tijdsverlies en het verhoogd brandstofgebruik op het onbetold wegennet maken dat vervoerders op het betold wegennet blijven. Na de Waalse indexering en de uitbreiding van het betold wegennet zowel in Vlaanderen als in Wallonië op 1 januari, de Vlaamse en Brusselse indexering op 1 juli, wordt er alweer aan het systeem gemorreld. We moeten met lede ogen vaststellen dat de kilometerheffing voor vrachtwagens in twee jaar tijd is uitgegroeid tot een systeem met verschillende snelheden naargelang het gewest. De transportsector vraagt rechtszekerheid op lange termijn en een betere samenwerking tussen de gewesten. Daarom vragen we aan de drie gewesten om alles samen te bundelen op één en dezelfde datum, namelijk 1 januari. Dit laat de vervoerder toe om alle wijzigingen mee te nemen naar de prijsonderhandelingen die gewoonlijk op het eind van het jaar plaatsvinden.

Febetra herhaalt ook haar standpunt dat er werk moet gemaakt worden van een kilometerheffing voor alle weggebruikers : “Dan pas zal er een positieve impact zijn op de mobiliteit. Door de kilometerheffing te beperken tot de vrachtwagens, moet de transportsector beduidend meer betalen om langer en vaker in de file te staan.”

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!