Febetra neemt deel aan een bewustmakingscampagne tegen mensenhandel

 20/07/2016  TransportMedia  News Transport
Febetra neemt deel aan een bewustmakingscampagne tegen mensenhandel

Minister Jan Jambon en Staatssecretaris Theo Francken hebben vandaag een campagne gelanceerd om vrachtwagenchauffeurs bewust te maken van de problematiek van illegale vluchtelingen die aan boord van de trucks klimmen. De campagne loopt in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie, de ‘Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen’ (MBZ), de Association Port of Zeebrugge Interest (APZI) en Febetra.

De transportsector wordt al jarenlang geplaagd door mensenhandel. De favoriete bestemming van de mensensmokkelaars: Groot-Brittannië. En laat dit nu net, na Frankrijk, Nederland en Duitsland, een van de belangrijkste bestemmingen van onze Belgische transportbedrijven zijn. Maar wanneer er op Engelse bodem illegale vluchtelingen in een voertuig worden aangetroffen, krijgen zowel de chauffeur als het transportbedrijf elk een boete van 2000 pond per illegaal voorgeschoteld. En dan hebben we het nog niet over de schade aan de goederen of aan het voertuig (opengesneden dekzeilen). Vandaar dus de nood aan een bewustmakingscampagne over dit delicate onderwerp. Voor de campagne zijn brochures met nuttige tips gedrukt, er zijn affiches en een groot paneel met een pictogram dat in de haven van Zeebrugge te zien zal zijn. De brochures en affiches kunnen ook worden gedownload op de website van Febetra (www.febetra.be). De campagne is in de drie landstalen en daarnaast ook nog in zeven andere talen opgesteld.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!