Externe groei: hoe vindt u de juiste doelgroep?

 01/03/2019  Redactie  Economie, Advertorial
Externe groei: hoe vindt u de juiste doelgroep?

Als u als onderneming wilt blijven voortbestaan en groeien, kunt u er als ondernemer voor kiezen zich te richten op organische groei of op externe groei. Organische groei stoot op zeker ogenblik op zijn grenzen, met name op rijpe en concurrerende markten. Een verhoging van de prijzen of een toename van het volume is niet altijd mogelijk. Nieuwe klanten binnenhalen of nieuwe producten lanceren vraagt vaak aanzienlijke investeringen, bijvoorbeeld in Onderzoek & Ontwikkeling. Om die reden kiezen steeds meer ondernemers voor externe groei.

Het doel van groeivia acquisitie van een onderneming (of een bedrijfstak) is het verhogen van de inkomsten en de rentabiliteit in functie van het strategische potentieel van de transactie. Kmo’s en niet-beursgenoteerde bedrijven staan voor heel wat uitdagingen om hun ideale doelgroep te bepalen.

Voorbij misleidende bedenkingen

Een van de redenen waarom bepaalde bedrijfsleiders weigerachtig staan tegenover externe groei, is hun volharding als het gaat om risico’s op korte termijn van een acquisitie. De risico’s op lange termijn die samenhangen met het eventuele immobilisme van hun bedrijfsactiviteit zien ze niet.

We zien ook een zekere vrees als gevolg van risico’s die sommige ondernemers ten onrechte linken aan externe groei, zoals een mogelijk hoog investeringsbedrag en de complexiteit als gevolg van de reorganisatie.

We zien vier grote uitdagingen om een strategische acquisitie te realiseren: een goede diagnose opstellen, de juiste doelgroep bepalen, de deal sluiten en succesvol integreren.

Dit soort handeling vraag heel wat voorbereiding, er mag niets aan het toeval overgelaten worden. Alleen dan kan van succes gesproken worden. Er moet een geplande strategie uitgewerkt worden, zodat de nieuwe synergie een hefboom wordt voor een sterke groei en een katalysator van de winst voor de onderneming.

Doelstellingen van externe groei

De groeidoelstellingen die de bedrijfsleider heeft bepaald, hebben een grote invloed op de keuze van de doelgroep.

Wanneer sprake is van strategische acquisitie, zien we vijf belangrijke doelstellingen:

  1. Diversifiëren van de activiteit
  2. Acquisitie van nieuwe competenties
  3. Beheersen van een technologie
  4. Prospectie van nieuwe markten (geografische expansie)
  5. Binnenhalen van marktaandeel en klanten (uitschakelen van de concurrentie)

Het is van het grootste belang dat de bedrijfsleider rekening houdt met de te bereiken doelstellingen als leidraad voor zijn keuze en om de markt op een efficiënte manier te analyseren.

Zoekperimeter

Wanneer de groeidoelstellingen zijn vastgelegd, moet de bedrijfsleider duidelijke en precieze zoekcriteria definiëren, zodat hij zijn zoektocht naar de ideale kandidaat kan toespitsen op de vooraf bepaalde perimeter.

Er zijn verschillende zoekcriteria te bepalen:

  • Activiteit
  • Markt
  • Grootte
  • Niveau van de financiële indicatoren
  • Geografische zone

De koper moet ook voortdurend letten op iedere kans die zijn onderneming geboden wordt. Alleen zo kan hij mooie opportuniteiten opsporen. Bovendien is het ook aan te raden de actieradius niet te beperken tot ondernemingen die op de markt te koop aangeboden worden. De beste koopjes worden vaak gesloten met ondernemingen die in eerste instantie niet wilden verkopen.

Wie kiest voor externe groei, kiest voor een ambitieuze, maar tegelijk realistische nieuwe visie!

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie!
info@intraco-consulting.com of 04 387 87 37.

Lees alles over Intraco Consulting in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!