Europees akkoord tegen sociale dumping: UPTR, TLV en Febetra zijn tevreden

 10/12/2013  Claude Yvens  Economie, Wetgeving

De Europese ministers van Tewerkstelling zijn gisteren tot een eerder onverwacht akkoord rond de strijd tegen sociale dumping gekomen (zie het artikel Europees akkoord tegen sociale dumping).
UPTR heeft gereageerd op dit akkoord, dat het als positief beoordeelt: “De problematiek van de detachering is verbonden met het cabotagetransport (net als de ter beschikking stelling van het personeel). Indien er een akkoord is op dit punt, kunnen we niet anders dan tevreden zijn. De kost van arbeid loopt op dit moment uiteen tussen de oude en de nieuwe lidstaten van de Unie, waardoor er niet eens over een volledige vrijmaking van de cabotage in België zou mogen worden gesproken. Die zou er immers toe leiden dat de Belgische thuismarkt vergeven zal raken van vervoerders uit de Oostbloklanden. Wij onderstrepen trouwens dat dit akkoord geen betrekking heeft op het probleem van het internationaal transport”, aldus UPTR.
 
TLV juicht het akkoord eveneens toe. “De Vlaamse vervoerders wachten al lang op een beslissing van Europa rond dit thema. De nationale initiatieven die tot nu toe werden genomen zijn moeilijk toe te passen en te controleren. Systemen die bijvoorbeeld een ‘kettingverantwoordelijkheid’ opleggen, kunnen slechts een reële impact hebben indien ze toegepast worden in de ganse Europese Unie. TLV is tevreden dat de controles op sociale dumping opgevoerd zullen worden en dat overtredingen zwaar gestraft kunnen worden. Momenteel focussen de controlediensten zich te vaak op kleine inbreuken die geen verband houden met oneerlijke concurrentie”, aldus TLV.

Febetra vindt het Europees akkoord ter bestrijding van sociale dumping positief. “De Belgische KMO’s – en zij maken toch nog steeds het gros van de transportsector uit- kunnen meer en betere controles op inbreuken die de eerlijke concurrentie ernstig verstoren, alleen maar toejuichen. Efficiënte controles op detachering en een nauwere samenwerking tussen inspectiediensten in binnen- en buitenland zijn nodig om te vermijden dat de inspanningen die de transportsector geleverd heeft om zich te professionaliseren, volledig teniet gedaan zouden worden door onorthodoxe praktijken.” 

Tagged With: socialedumpingTLVUPTRfebetra

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!