ETF: “Raak niet aan de rijtijden”

 18/05/2018  Claude Yvens  Wetgeving
ETF: “Raak niet aan de rijtijden”

De komende weken worden cruciaal voor de toekomstige regels over het wegtransport. Aan de vooravond van die veranderingen trekken de Europese federatie voor transportvakbonden en haar twee Belgische leden aan de alarmbel: in het slechtste geval zal het Mobiliteitspakket van Europees Commissaris Bulc de situatie van alle wegchauffeurs nog moeilijker maken en de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

In het kader van het Mobiliteitspakket stelt Violeta Bulc voor de regelgeving over de rij- en rusttijden te wijzigen via de wekelijkse rust. Voor de vakbonden is dit punt echter een hoeksteen van het Mobiliteitspakket. Op dit ogenblik zouden er drie scenario’s op tafel liggen. Eén ervan stelt voor om de referentieperiode van twee naar vier weken te verlengen en de inhaalrust slechts na een normale rust mogelijk te maken. Volgens de ETF zou dit de deur openzetten voor periodes van drie weken met zes dagen werken per week, gevolgd door een week volledige rust. Een ideaal scenario dus voor bedrijven die ‘rondtrekkende chauffeurs’ inzetten (of zelfs onafhankelijke chauffeurs die tijdens de vierde week dan niet zouden worden betaald, nvdr). Een ander scenario kon de goedkeuring van de transportcommissie van het Europees Parlement wegdragen: de referentieperiode van twee naar vier weken verlengen en de inhaalrust na elk type wekelijkse rust laten nemen. Dit zou een ideaal scenario zijn voor bedrijven die met lokale chauffeurs werken.

Samen met de andere maatregelen van het Mobiliteitspakket, moet dit punt in een overeenkomst tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad worden gegoten. Maar de ETF vreest dat de Commissie op 5 juli alleen een derogatie wil doordrukken – en dat ze die ook zal krijgen – om het normale proces van inspraak te omzeilen, dat via een eerste en een tweede lezing in het Parlement gebeurt en eindigt met het indienen van amendementen. “Iedereen lijkt dit zo snel mogelijk te willen afhandelen en het Mobiliteitspakket nog vóór oktober te laten stemmen, om meteen erna de verkiezingscampagne te kunnen aantrekken”, verklaart Roberto Parrillo, voorzitter van de afdeling Wegtransport van de ETF. “Maar dergelijke tekst zou de positieve effecten tenietdoen van de beslissing die het Europees Hof van Justitie op 20 december van vorig jaar heeft genomen en die heel duidelijk aangaf dat de lange wekelijkse rust in de cabine verboden is. De ETF rekent dus op de Europese Parlementariërs om elke derogatie aan de Commissie te weigeren… en op de leden van de Wegalliantie om elk akkoord in de Europese Raad te blokkeren.

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!