Een steeds ‘mobielere’ telematica

 07/12/2016  Claude Yvens  Expertise Center, Fleet Management
Een steeds ‘mobielere’ telematica

Vermenigvuldiging van de gegevensbronnen, explosie van het ‘mobiele’, integratie van Big Data… de onboard telematica zal de transporteurs nog serieuze diensten bewijzen. Maar wie zal voor wat betalen?

Terwijl de uitrustingsgraad van de Europese truckvloten inzake telematica maar blijft toenemen, is het vooral het geconnecteerde object dat de doorbraak zal versnellen. Vandaag genereren niet alleen de truck, zijn tachograaf en zijn tankkaart bruikbare gegevens, maar ook zijn banden, zijn asladingssensoren, zijn deuren, zijn koelaggregaten, zijn remmen of zijn OBU, die dient voor het betalen van één of andere tol.

Weg met de aparte kanalen

Al deze gegevens op gescheiden wijze beheren, zorgt niet alleen voor tijdverlies, maar ook voor een aanzienlijke rem op de verdienste, zoals Minh Le (Product Manager bij Worldline) uitlegt: “Tot op heden doen wij hetzelfde als tevoren. Het resultaat is dat een vlootbeheerder nog altijd zijn werk moet doen met verschillende schermen en verschillende systemen. Dat is waanzin… Wij moeten overstappen van een traditionele onboard telematica naar een ‘internet van voertuigen’, zoals we nu ook al praten over een ‘internet van objecten’. Dat is een volledige verandering van het paradigma, waarbij meerdere apps in harmonie met elkaar zullen werken en alle overtolligheden weggewerkt zullen worden.”

Het door Le voorgestelde model (zie illustratie) is verleidelijk, maar het veronderstelt dat alle partijen, die de gegevens beheren, akkoord zijn over het begrip eigendom… en de waarde van de gegevens. Op papier is iedereen akkoord om te zeggen dat men er meer belang bij heeft om ‘zijn’ gegevens te delen en zo diensten met toegevoegde waarde aan te bieden, dan alles voor zichzelf te houden. In de praktijk is niemand echter klaar om zijn gegevens gratis te delen… en iedereen wil zich in het hart van het systeem bevinden.

Hanengevecht

Enkele dagen voor de TU Auto conferentie stak in Duitsland een mediapolemiek op. In de nasleep van het succes van de European Platooning Challenge bleek dat de zelfrijdende pelotons multimerk zouden moeten zijn om hun bruikbaarheid te kunnen rechtvaardigen. Het is dan ook nodig dat alle trucks onder elkaar communiceren op basis van één norm.

Daimler stelde aan de andere constructeurs voor om zijn Fleetboard platform te vervoegen. Op 16 april kwam al het ijskoude antwoord van Andreas Renschler, de verantwoordelijke van de bedrijfswagentak van Volkswagen AG: “Wij willen niet samenwerken met Daimler en wij ontwikkelen trouwens ons eigen telematicaplatform voor al onze merken.”

Geconfronteerd met dit hangengevecht (Renschler en Wolfgang Bernhard, de ‘baas’ van Daimler Trucks kunnen elkaar maar matig appreciëren), merkte een verstandige observator, die op de TU Auto conferentie aanwezig was, op dat Andreas Renschler, toen hij Daimler verliet, ook de verantwoordelijke van Fleetboard (Markus Lipinski) en zijn beste ontwikkelaars meenam. Vandaar dat Renschler een ‘vuurwerk’ aan geconnecteerde diensten bij MAN en Scania kan aankondigen vanaf de IAA. Het ego van de twee grote Duitse groepen en hun respectievelijke bazen mag het echte debat echter niet in de weg staan: er zal (op een dag) een gemeenschappelijk platform zijn, dat gevoed zal worden door de data die door alle constructeurs gegenereerd worden. Waarbij iedereen ‘zijn’ gegevens kan valoriseren. “Dat zal tien jaar in beslag nemen”, waarschuwt Minh Le: “Net zoals er tien jaar nodig waren om een samenwerkingsmodel voor contactloze betalingen te laten functioneren. Het is legitiem om zich af te vragen of bijvoorbeeld de leveranciers van telematica-oplossingen moeten betalen om de door het voertuig gegenereerde gegevens te gebruiken, maar de enige manier om vooruitgang te boeken is dat alle producenten van gegevens samenwerken, anders zullen we blijven steken in de huidige ‘CAN- en andere bussen’.”

In het huidige stadium is één zaak zeker: de hardware evolueert bijzonder snel naar het statuut van commodity. De hardware genereert geen rijkdom meer, het zijn de gegevens. Dat zorgt ervoor dat Torsten Lohemeyer (Associate Partner Automotive Industry bij IBM) zegt dat de automobielindustrie in zijn geheel vandaag op hetzelfde kantelpunt staat dan dat het geval was voor de telefoonindustrie bij de komst van de smartphone. Waarmee hij laat doorschemeren: er zullen winnaars en verliezers zijn.

Uptime

Maar wat houdt deze strijd in voor de wagenparkbeheerders? De enige transporteur uit het panel herinnerde eraan dat hij geen informatie wil ontvangen over wat verloopt zoals gepland, maar enkel over de anomalieën. Dat klopt, maar het getuigt van een bijzonder traditionele kijk op de zaken. Telematica 2.0 moet niet enkel toelaten de TCO en de operationele kosten te doen dalen, maar ook de gebruiksgraad van de vloot te verhogen. Brian Bolam, de oprichter van TG Matrix merkte op dat de gebruiksgraad van in Groot-Brittannië ingeschreven trucks slechts 43% bedraagt. Voor een sector die zoveel investeringen vergt als het wegvervoer is dat veel te weinig. De echte uitdaging ligt daar…

Andere trends

  • Het gebruik van smartphones veralgemeent zich, maar focust zich op de onderaannemers en de vlootbeheerders.
  • De bescherming van de privacy wordt in Europa geregeld via een algemene reglementering die in 2018 in voege zal treden. Deze GDPR reglementering lijkt voldoende bescherming te bieden voor de privégegevens.
  • De opheffing van de roamingkosten in juni 2017 gaat het gebruik van apps minder duur maken. De apps zullen dan ook meer en meer universeel worden.
  • Er bestaat een ‘FMS standaard’, die de manier regelt waarop de aandrijflijnen van trucks (via de CAN-bus) (een gedeelte van) hun gegevens (toerental, versnellingswissels, verbruik…) doorgeven aan de onafhankelijke boordcomputers. Een gelijkaardige norm, die rFMS heet (‘r’ voor ‘remote’ – op afstand), bestaat al sinds 2015 en dient om te communiceren met mobiele apparaten en de versie 2.0 hiervan wordt in de komende maanden verwacht.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!