ECTA Conferentie 2018: wanneer de verladers er voor gaan…

 06/12/2018  Claude Yvens  Logistics
ECTA Conferentie 2018: wanneer de verladers er voor gaan…

In volle periode van lage waterstanden op de Rijn gaat de vraag naar transport van de chemische industrie voornamelijk naar het wegtransport. Het chauffeurstekort is er dus ernstiger dan elders, maar de verladers beginnen de boodschap misschien te begrijpen.

De conferentie van logistieke bedrijven in de chemiesector werd ditmaal gehouden in een eerder positieve economische context. Het representatieve orgaan voor de chemie-industrie Cefic rekent op een – zeker bescheiden – groei van 1,5 % in 2019, net als in 2018. In die context zijn de problemen van de scheepvaart op de Rijn door de lage waterstanden de oorzaak voor een nieuwe verschuiving van volume naar het wegtransport. Hierdoor wordt dan weer het tekort aan chauffeurs extra geaccentueerd.

De wachttijden verkorten

Zoals Frédéric Desrumaux (CEO van Transports Vervaeke) uitlegt, zijn de belangrijkste redenen tot ontevredenheid van zijn chauffeurs de files en de wachttijden aan de terminals. Bij De Decker-Van Riet geeft men er zich rekenschap van dat de chauffeurs er de voorkeur aan geven te werken in de minder betaalde algemene cargo, die evenwel meer houvast biedt op het vlak van arbeidsuren. “Het is duidelijk dat we behoefte hebben aan betere transportinfrastructuur en dat we de efficiëntie van onze terminals moeten opvoeren. Op het eerste punt hebben we geen invloed, vandaar dat we ons concentreren op het tweede aspect”, erkent Simon Goswell (Supply Chain Director EMEA bij Lyondell). De industrie zou onze waarschuwing om de wachttijden in te korten ernstig moeten nemen. Dat probleem niet aanpakken, zou al snel kunnen uitmonden in een verstikkende strop in een supply chain met strikte goederenstromen.
In naam van BASF gaf Andreas Backhaus (Senior Vice President European Site Logistics) meer details over een tien stappen plan ontwikkeld door de Duitse gigant voor zijn belangrijkste vestiging in Ludwigshafen (meer dan 2.000 vrachtwagens en meer dan 400 spoorwagons per dag). “Het komt voor dat de transittijd vijf uur bedraagt en dat is duidelijk teveel. Het is ons streefdoel om die transittijd terug te brengen tot twee uur. Theoretisch zou één uur mogelijk zijn, maar dat betekent een enorme uitdaging”, geeft hij al meteen aan.
Om tot dit resultaat te komen heeft BASF tien maatregelen opgesteld, waarvan de belangrijkste toegelicht worden in een kader. Het is interessant te constateren dat BASF hierbij gebruik maakt van standaardiseringsprojecten zoals het gestandaardiseerde reinigingsdocument (eECD) en in ruimte mate gebruik maakt van big data. De vraag hierbij is welke operationele gegevens de transporteurs bereid zijn om te delen met hun klant. Met andere woorden, de toegenomen efficiëntie zou een extra drukmiddel kunnen worden van de verlader ten opzichte van de transporteur. Het enige gedeelte van het project dat nog niet is opgestart, is overigens het voorziene aankomstuur voor elke vrachtwagen bij de toegangspoort en dat zegt genoeg.

De maatregelen van BASF

Om de totale transittijd van de vrachtwagens op de site van Ludwigshafen te reduceren, heeft BASF verschillende, elkaar aanvullende maatregelen genomen:

  • Een beter planningsprogramma voor de slots onder de naam Optimism, dat de vrachtwagens, de AGV en de spoorwagens combineert binnen eenzelfde werkmiddel.
  • Een nieuw Yard Exploitation System (YES), gebaseerd op big data dat alle noodzakelijke gegevens combineert voor het laden of lossen van een transporteenheid. Dit YES stuurt één boodschap naar de chauffeur via zijn boordcomputer.
  • Drie van de vier verificaties voorafgaand aan het laden worden uitgevoerd voor het laadpunt bereikt wordt, in combinatie met het nieuwe, elektronische reinigingsdocument (eECD).
  • Vergroting van de parking bij de ingang van de site en de bouw van een nieuw welkomstcentrum voor de chauffeurs (die zich tot hiertoe moesten tevreden stellen met containers…).
  • Ontwikkeling van een app voor het navigeren op het terrein (meer dan 160 km wegen!).
  • Ontwikkeling van nieuwe Smart Filling laadprocedures.
  • Nieuw planningsprogramma voor de laadpunten, waardoor de productiviteit kan opgedreven worden met 30 à 40 %.

De haven van Antwerpen in de spits

De verladers zijn niet de enige die zich buigen over het probleem, ook de havens doen dat. Erwin Verstraelen, Chief Digital Innovation Officer voor de Haven van Antwerpen, is daar het levende bewijs van. “Het feit alleen al dat de nieuwe directie van de haven mijn post heeft gecreëerd zegt al veel”, zegt Verstraelen, die de details onthult van de innoverende projecten die een jaar geleden werden gelanceerd. In het kader van het platform Nxtport, bijvoorbeeld, laat het feit dat het mogelijk is de informatie van de douane, de terminalexploitant en de scheepslijn te combineren toe dat er vermeden wordt soms tegenstrijdige boodschappen te geven aan de chauffeur, die nu één groen licht ontvangt op het goede moment.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!