eCMR : IRU en Transfollow bundelen krachten

 20/07/2016  Claude Yvens  News Transport
eCMR : IRU en Transfollow bundelen krachten

Met de nieuwe samenwerking tussen transportkoepel IRU en TransFollow gaan er versneld nieuwe internationale diensten en standaarden voor papierloos goederentransport ontstaan.

TransFollow is een nieuw standaard voor de digitale vrachtbriefen is ontwikkeld in Nederland door Beurtvaartadres, een initiatief van TLN en EVO. Deze nieuwe samenwerking brengt het grensoverschrijdend gebruik van de digitale vrachtbrief in de gehele Europese Unie een stap dichterbij, met het oog op een toekomstige wereldwijde standaard voor de digitale uitwisseling van vrachtgegevens.

Volgens alle betrokken partijen (verladers en vervoerders) leidt de digitalisering tot een besparing en tot een betere efficientie (70% minder verwerkingskosten). Er is ook minder risico op fouten en het zoekraken van documenten.

Beurtvaartadres blijft voor Nederland de exclusieve distributeur van TransFollow. In overige Europese landen wordt het systeem waarschijnlijk verdeeld door de IRU-leden, maar niets is beslist in België. “Febetra onderzoekt momenteel verschillende opties. Een samenwerking met IRU/Transfollow is niet uitgesloten, maar momenteel kennen we de voorwaarden nog niet. Het overleg tussen IRU/Transfollow en de IRU-leden moet nog starten.” luidt het bij Febetra.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!