DP World : Transferium tussen haven en hinterland

 14/03/2014  Claude Yvens  News Logistics, Contract Logistics
DP World : Transferium tussen haven en hinterland

DP World heeft de award Logistics Project of the Year 2014 in de wacht gesleept. Het bedrijf maakt indruk met zijn multimodale oplossing die het verkeer van en naar de haven van Antwerpen moet ontlasten.

De Beverdonk-terminal op het grondgebied van de gemeente Grobbendonk heeft sinds zijn start in 2011 30.000 TEU (containers) overgeslagen. Daarmee speelt de terminal voluit zijn rol als transferium waarbij vrachten met het binnenschip van en naar de haven van Antwerpen worden overgebracht. In de Beverdonk-terminal worden ze dan gebracht of opgehaald met de vrachtwagen. De locatie aan het Albertkanaal werd gekozen om zijn goede ligging: niet te ver weg van de zeehaven, maar wel ver genoeg om geen last te hebben van de files rond de stad.

Binnenschepen moeten slechts één sluis passeren in Wijnegem. De trucks kunnen de terminal dan weer bereiken via de nabijgelegen autowegen E34 en E313. De initiatiefnemers in dit project (DP World en Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen) mikken voluit op de veranderingen in de modal split waarbij het aandeel van de binnenvaart aanzienlijk wordt opgedreven in de komende jaren. De verwachtingen over de groei van het aantal verwerkte containers in de haven van Antwerpen zijn zodanig dat de autowegen bij een onveranderd beleid helemaal zouden dichtslibben, veel meer dan nu al het geval is.

Extended gateway

DP World investeert actief in een hinterlandstrategie in functie van de aantrekkelijkheid van zijn terminals in de haven van Antwerpen. Het gebruikt voor Beverdonk dezelfde informaticatoepassingen zoals het terminal operating systeem als in de Antwerp Gateway en aan het Delwaidedok, en kan de goederen op dezelfde papierloze manier verwerken voor de douaneadministratie. Op die manier waakt het bedrijf erover dat de containers in Beverdonk op dezelfde manier worden behandeld als in de haven, maar dan wel op een betere locatie. Het bedrijf garandeert ook dat de vrachtwagens niet langer dan 15 minuten op de terminal moeten verblijven om een container af te zetten of op te halen.

Open terminal

In een gesprek met de redactie op de uitreiking van de Award benadrukt Philippe Beaujean, senior commercial manager van DP World de onafhankelijkheid van de Beverdonk-terminal. Elke transporteur is welkom op onze terminal. Wij zien onszelf als een specialist in het stouwen of laden van schepen. Het voor- en natransport laten wij aan anderen over. DP World wil absoluut vermijden dat de transportwereld zou denken dat bepaalde partijen een voorkeursbehandeling zouden krijgen. Het is net onze bedoeling dat iedereen de voordelen van het transferium kan aanwenden in zijn eigen logistieke strategie. De investering van 20% door de Haven van Antwerpen in de terminal past ook in die neutraliteit. Bedoeling is dat ook alle terminals in de haven gebruik kunnen maken van de installaties in Grobbendonk, zegt Philippe Beaujean.

DP World is inderdaad één van de grootste stouwers ter wereld met niet minder dan 65 terminals in de havens verspreid over de wereld. In België is het bedrijf al langer actief met twee terminals in de haven van Antwerpen (Delwaidedok en Antwerp Gateway op de linker Scheldeoever). Daarnaast is DP World ook betrokken partij in de werken aan Trilogiport in Luik. Dat zal het bedrijf op termijn een bijkomende belangrijke positie in het hinterland van de haven van Antwerpen bezorgen. Een verbinding per binnenschip tussen Antwerpen en Luik met een tussenstop in Beverdonk zit er dan aan te komen. Die strategie kan een aanzienlijke verhoging van het aantal containers op binnenschepen met zich mee brengen.

Hindernissen overwinnen

Tijdens de uitbouw van de Beverdonk-terminal kregen de initiatiefnemers te kampen met weerstand van de omwonenden. Door hun verzet kwam er een beperking in de openingsuren van de terminal. Ondertussen wordt er gewerkt aan een oplossing waarbij de aanpassingen gebeuren aan het geluidsniveau van de kraan, de lay-out van de terminal en aan de lichtmasten. Daarnaast investeert DP World in een permanente geluidmeting om op die manier een objectieve dialoog met alle betrokkenen te kunnen opzetten.

De terminal haalt voorlopig niet zijn maximale capaciteit van 50.000 TEU per jaar. Het blijkt moeilijk om transporteurs en verladers over te halen om gebruik te maken van het transferium als tussenstation tussen de haven en het eigen bedrijf. DP World zal daarom nog acties ondernemen om vrachtwagenbedrijven en verladers de voordelen (zoals betrouwbaarheid en tijdswinst) te laten zien.

Oordeel van de jury

DP World biedt met zijn transferium in Beverdonk een mooie oplossing aan voor transportbedrijven die dagelijks in de Haven van Antwerpen komen. Zij kunnen nu hun vrachten per binnenschip naar de terminal laten brengen en ze daar ophalen of afzetten. De terminal in Beverdonk is makkelijk bereiken dankzij de ligging bij het kruispunt van twee autosnelwegen. Op die manier vermijden transporteurs nu al de dagelijkse files. De jury was onder de indruk van het multimodale aspect van de oplossing die is uitgewerkt. Bovendien getuigt het van een strategische visie die de toekomstige problemen door de aangroei van het containervervoer nu al aanpakt. De terminal verwerkte al 30.000 TEU en dat kan mits uitbreidingswerken aan het terrein en de kade, nog stijgen tot 300.000 TEU. 

Tagged With: DP Worldawards

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!