Dossier ladingzekering

 25/11/2011  Claude Yvens  Trucks & Trailers
Dossier ladingzekering

Het vastzetten van de lading is een meer dan actueel thema. Niet dat men vroeger mocht doen wat men wou, de wet schreef immers voor dat een lading zo moest bevestigd zijn dat die niet op het wegdek kon terechtkomen. Maar met de invoering van nieuwe normen – en vooral strengere boetes en zwaardere controles – wordt er meer aandacht aan besteed.

Het basisprincipe is dat een lading bij een normale rit op de weg niet van het voertuig mag vallen, omkippen of tot onstabiliteit van het voertuig leiden. Onder normale omstandigheden worden ook noodremmanoeuvers, plotseling uitwijken en oneffenheden van het wegdek verstaan. Daarbij kunnen de krachten op de lading in de rijrichting tot 80 % van het ladingsgewicht uitmaken, in zijdelingse richting tot 50 %. Een niet verzekerde lading gaat aan het schuiven wanneer massa en versnelling groter worden dan de wrijvingskrachten.

Wrijving benutten

Een deel van de ladingbeveiliging wordt door de wrijving tussen lading en voertuig verzekerd. Maar dat is slechts een klein stukje, bijvoorbeeld 20 % in het geval van metaal op hout, 30 % voor hout op hout. Met antislipmatten loopt dat snel op tot 60 %. Dat betekent dat om de krachten op de lading in rijrichting (80 % van het ladingsgewicht) nog 60 % moet komen van andere vastzetsystemen. Met antislip matten is dat slechts 20 %.

Om de lading dan volledig te verzekeren kan gebruik gemaakt worden van een groot aantal hulpmiddelen. Het meest bekend is de klassieke spangordel. Elke goedgekeurde spangordel heeft een Europese certificatie (CE) en een aanduiding van de toegelaten spankracht in daN (op vervalsingen wordt dit vaak aangegeven in kg), levensduur, naam van de fabrikant, type, lengte in meters, de aanduiding `mag niet gebruikt worden voor hijstoepassingen´ en tenslotte de vermelding EN 12195-2.

Aan de kleur van het etiket kan men het gebruikte materiaal erkennen (blauw voor polyester, bruin voor polypropyleen, groen voor polyamide en wit voor de andere grondstoffen). Niet gecertificeerde spangordels en ook beschadigde spangordels mogen niet gebruikt worden.
Voor zwaardere ladingen zijn bovendien spankettingen mogelijk. Een lading kan eenvoudig door de druk van de spanbanden tegen de wagenvloer gedrukt worden of de spangordels kunnen de lading voor- en achteraan beveiligen tegen ongeoorloofde beweging. In het eerste geval is het vaak noodzakelijk om hoekstukken te gebruiken om de lading tegen insnoeren van de spangordels te beschermen. Belangrijk bij een spanband zijn ook de bevestigingspunten (triangelhaak, karabinierhaak, profielhaak, hakenklem).

Maar er zijn nog vele andere interessante mogelijkheden om de lading onbeweeglijk te houden, zoals:
– Verstelbare tussenwanden en stangen die tussen de wanden van het voertuig worden aangebracht.
– Middenrongen in de laadvloer, bijvoorbeeld voor kipgevoelige lading of het vastzetten van drankkisten.
– Klemstangen tussen dak en laadvloer bij gesloten opbouw.
– Sjorogen en rails met sjorpunten.
– Singels
– Beugels
– Opblaasbare kussens om de gaten tussen de lading te dichten.
– Netten.

De meeste ladingvastzetsystemen kunnen inmiddels al door de trailerbouwers en opbouwfabrikanten meegeleverd worden met het nieuwe voertuig. Vooral de Duitse fabrikanten Schmitz Cargobull, Krone en Kögel hebben tal van varianten bedacht om de meest verscheidene lading efficiënt te verzekeren.

De andere constructeurs hebben dat voorbeeld gevolgd. Voor wie veel verschillende ladingen vervoert zijn er de gespecialiseerde aanbieders van spangordels tot complete systemen. Belangrijk is wel dat deze systemen gecertificeerd zijn, anders zijn ze niet geldig. Let ook op voor namaak of goedkope producten die niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Wat kost het de transporteur?

Loont een investering in antislip matten om minder spanbanden te moeten gebruiken? Alles hangt af van welke maten (lengte x breedte) en dikte (diameter) in antislipmatten u wenst te gebruiken. Ook op het gebied van spangordels zijn er zeer veel verschillende capaciteiten en lengtes standaard beschikbaar en ook zeer veel zaken die op wens van de klant gemaakt kunnen worden. Dat is alweer sterk afhankelijk van het soort transport en de eisen die worden gesteld., vertelt Patrick Van Bogget van Vabotec.

Ter indicatie: spanbanden zijn er al vanaf circa 3,5 EUR (500 kg) tot 50 EUR (10.000 kg). Spanbanden met ratel kosten gemiddeld tussen de 15 en 70 EUR (afhankelijk van lengte en trekkracht). Spankettingen zijn er voor ongeveer 26 EUR (1,5 meter) tot 70 à 90 EUR (3 meter). Antislip matten variëren sterk in prijs naargelang de kwaliteit: 2,45 EUR (1000×100 mm), 19,5 EUR (5000×250 mm) tot 36 EUR (10.000×20 mm) en 432 EUR (10.000×240 mm). Let er bij antislip matten op of ze bestand zijn tegen olie, benzine en diesel, tegen zuren en logen, dat ze gekeurd zijn, temperatuurbestendig en moeilijk brandbaar.

Opleiding voor de verlader/chauffeur

In de 35 uren nascholing voor beroepschauffeurs is meestal ook een module van 7 uur voorzien voor lading vastzetten. Dat houdt de omgang met ladingvastzetsystemen in, een basis van de grondprincipes van wrijving en de krachten die op de lading inwerken, het erkennen van beschadigingen en keuringssystemen en het veilig uitvoeren van deze opdrachten. Het vastzetten van de lading mag immers ook de veiligheid van de chauffeur niet in het gedrang brengen. Meer dan 60 % van alle arbeidsongevallen met chauffeurs gebeuren immers niet achter het stuur, maar op of rond de vrachtwagen.

Lichte bedrijfsvoertuigen

Vaak zijn er nog meer problemen met lichte bedrijfsvoertuigen dan met opleggers of grote vrachtcombinaties. Het materieel van een aannemer bijvoorbeeld wordt nog al te vaak los in de laadbak van een pick-up vervoerd.
Ook de zelfgebouwde inrichting van bestelwagens is in dat opzicht problematisch. Inclusief lading zijn ze heel dikwijls niet eens bestand tegen een noodremming. Specialisten als Sortimo, Bott, Heroma, ACT, MoPlan, Modul-Systems en andere kunnen dan uitkomst bieden. Ze hebben voor elk transporttype gecertificeerde oplossingen. Overigens is er een Europese normering op dit vlak in de maak en zullen nog enkel Europees goedgekeurde installaties toegestaan worden.

Document PDF

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!