Doorberekening kilometerheffing: UPTR zet de puntjes nog eens op de i

 25/02/2016  TransportMedia  News Transport
Doorberekening kilometerheffing: UPTR zet de puntjes nog eens op de i

Om gevolg te geven aan de gerechtvaardigde klachten van transportbedrijven rond de moeilijkheden om de kilometerheffing door te rekenen aan hun klanten, herinnert UPTR aan enkele fundamentele elementen.

Zo wenst de beroepsorganisatie nog eens te benadrukken dat een studie van het ITLB heeft aangetoond dat de kilometerheffing voor de in het nationaal vervoer actieve transporteurs, een gemiddelde meerkost van 7,94% zal betekenen (deze berekening is gebaseerd op een Euro 6-voertuig die 72.612 km/jaar aflegt). UPTR brengt ook de basistarieven nog eens in herinnering, met name € 0,128/km in Wallonië en in Vlaanderen (excl. BTW) en € 0,203/km in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierbij komt de waarborg van € 135 voor een OBU van Satellic, te rekenen over de gehele levensduur van het voertuig, de installatiekosten en één dag stilstand van het voertuig als gevolg van deze installatie. De afschaffing van het Eurovignet en de verlaging van de verkeersbelasting werden meegenomen in de berekening van het ITLB. De cijfers van het ITLB tonen verder aan dat de kilometerheffing uiteindelijk 7,87% van de kosten van het algemeen nationaal vervoer zullen uitmaken.

UPTR wijst er ook nog eens op dat het verboden is om een ongeoorloofd lage prijs aan te rekenen of misbruik te maken van een dominante positie. Dit alles om duidelijk te maken dat transportbedrijven de kilometerheffing absoluut moeten doorrekenen aan de klanten.

Tenslotte meldt UPTR dat het over een online-berekeningsmodule beschikt (Excel-file ‘Kilometerheffing: kostprijsverhoging’, waarmee vervoerders de reële impact van de kilometerheffing op hun bedrijf kunnen berekenen. Om helemaal af te ronden heeft UPTR meegedeeld dat het, indien nodig, een klacht wil neerleggen bij de Belgische Mededingingsautoriteit om elke vorm van misbruik van machtspositie aan te klagen.