Diversifiëren? Graag… maar dat vraagt voorbereiding!

 25/04/2019  Redactie  Economie, Advertorial
Diversifiëren? Graag… maar dat vraagt voorbereiding!

Een acquisitie is het overdragen van een deel van of alle activiteiten van een of meerdere firma’s naar een andere firma.

Acquisitie is een manier om strategische doelen te bereiken, zoals een verbetering van de prestaties, een snellere groei, het verwerven van nieuwe kennis of marktaandeel of het realiseren van schaalvoordeel.

Een van de andere redenen waarom het management kan opteren voor een gediversifieerde expansie, is de wens om een industrie binnen te dringen die winstgevender is dan zijn huidige bedrijfstak. Misschien heeft die zijn maturiteit wel bereikt of sluit de druk van de concurrentie binnen die activiteit een prijsstijging uit.

Soorten acquisitie

De strategie bij vertrek bepaalt het soort acquisitie dat zal moeten gebeuren. In dit artikel maken we een onderscheid tussen horizontale acquisitie, verticale acquisitie en een conglomeraat.     

  • Horizontale acquisitie: dit soort acquisitie komt er wanneer de twee ondernemingen zich binnen eenzelfde sector bevinden. Ze kunnen rechtstreekse concurrenten zijn. Het hoofddoel van deze operatie is de inkomsten verhogen door de bestaande klanten een uitgebreidere waaier aan producten aan te bieden of de concurrentiedruk verlichten.
  • Verticale acquisitie: een verticale acquisitie verenigt firma’s binnen eenzelfde bedrijfstak, maar binnen verschillende productiestappen. Doorgaans gaat het hier om een fabrikant en een leverancier of twee firma’s die complementaire producten maken. Het hoofddoel van een verticale acquisitie is niet om de inkomsten te verhogen, maar om de efficiëntie te verbeteren of de kosten te verminderen.
  • Conglomeraat: deze operatie is van toepassing op een concentratie tussen ondernemingen die compleet onafhankelijke commerciële activiteiten uitoefenen. Deze acquisitie vindt meestal plaats tussen ondernemingen uit verschillende bedrijfstakken of ondernemingen in verschillende geografische zones. Een conglomeraat past binnen een diversificatiestrategie.

Obstakels voor de integratie 

Iedere transactie houdt andere uitdagingen in en vraagt een gepersonaliseerde aanpak in het integratieproces. Als er sprake is van een verticale of horizontale acquisitie zijn de problemen waarmee de onderneming te maken krijgt, relatief klein. In dit geval gaat het slechts om structurele en culturele aanpassingen die geen grote omwenteling inhouden. Wanneer we het hebben over een conglomeraat, dan zien we diepgaandere factoren die obstakels kunnen vormen voor een geslaagde integratie. 

Diversifiëren kan de aandacht en de middelen afleiden van de basisactiviteiten en zo een daling van de rentabiliteit tot gevolg hebben. Als de verwervende onderneming bovendien niet voldoende ervaring heeft in de bedrijfstak van de firma die ze overneemt, dan loopt de nieuwe onderneming het risico een inefficiënt beleid te voeren, slechte prijsstructuren uit te werken en aan de slag te gaan met een personeelsbestand dat onvoldoende ervaren en slagkrachtig is. 

Ondernemingen uit verschillende sectoren of met verschillende bedrijfsmodellen kunnen het moeilijk hebben om met succes een nieuwe bedrijfscultuur uit te bouwen waarvan de handelingen en de waarden binnen een gemeenschappelijke missie en visie passen. Het ontwikkelen van een nieuwe bedrijfscultuur rust niet op het ontbinden van reeds bestaande culturen, maar eerder op een consensus tussen de bedrijfsprocessen, de waarden en principes die het succes van de onderneming en haar dochterbedrijven garandeert.

Een winnende combinatie

Als de activiteiten gediversifieerd worden en verdeeld over meerdere markten en industrieën, kan het voor een bedrijfsleider moeilijk worden om toezicht en controle te behouden. Het kan ook nodig zijn om te investeren in gespecialiseerde consultants, die een gestructureerde aanpak garanderen. De eerste stap is het bepalen van het kader waarbinnen synergie mogelijk is, maar dat gebeurt meestal te nauw of te breed. 

Om het risico op te ver uit elkaar staande bedrijfsculturen en systemen tot een minimum te beperken, is het van belang de gewenste resultaten op te nemen in bestaande modellen en processen. De eerste maatregelen moeten duidelijk en precies zijn en een rechtstreekse band hebben met de prioriteiten die werden bepaald. Een geplande aanpak en een handige uitvoering daarvan door professionals bewijst dat zij een organisatie kunnen helpen om het maximum te halen uit hun acquisitie en om een zachte overgang te bewerkstelligen. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer informatie wenst! info@intraco-consulting.com of 04 387 87 37.

Lees alles over Intraco Consulting in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!