Digitale tachograaf met GPS staat in de steigers

 11/06/2012  Yannick Haesevoets  Economie
Digitale tachograaf met GPS staat in de steigers

Vorige week heeft de transportcommissie van het Europees parlement gestemd over de aanpassing van het voorstel tot invoering van een digitale tachograaf met GPS.

Transportfederatie TLV is tevreden met heel wat bepalingen die vandaag gestemd werden. Zo zouden periodes waarvoor geen activiteit werd geregistreerd, automatisch verondersteld worden rust of pauze te zijn. Lidstaten zouden geen patronaal attest meer mogen opleggen ter staving van activiteiten waarin bestuurders weg geweest zijn van het voertuig.

De toekomstige koppeling met GPS houdt in dat de via kosteloze satellietpositionering gedownloade gegevens door controleautoriteiten enkel voor de duur van de wegcontrole bewaard mogen worden en ten laatste 2 uur nadat ze zijn meegedeeld gewist moeten worden. Enkel bij mogelijke manipulatie of misbruik zou hier een uitzondering op gemaakt worden.

De tekst die vandaag gestemd is in de transportcommissie is nog niet definitief. Het Europees parlement moet nog oordelen in plenaire zitting en de tekst moet nog terug naar de Raad.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!