Detachering: ook voor het transport… maar nu nog niet UPDATE

 25/10/2017  Claude Yvens  HR, Wetgeving
Detachering: ook voor het transport… maar nu nog niet UPDATE

De overeenkomst die de Europese ministers van Werk gisteren hebben bereikt, wordt ook van toepassing op de sector van het wegtransport, maar pas nadat alle speciale toepassingsvoorwaarden in het kader van het Wegvervoerpakket zijn vastgelegd.

Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ zal dus nog niet meteen voor de vrachtwagenchauffeurs gelden. Hiervoor wordt het wachten op een ‘lex specialis’ (om het met het juridische jargon van de Europese Unie te zeggen) die de bijzondere maatregelen moeten uitwerken die op mobiele werknemers zoals vrachtwagenchauffeurs van toepassing zullen zijn. Maar in grote lijnen zou deze ‘lex specialis’ toch binnen het algemene akkoord moeten passen: aanwezigheid van maximaal 12 maanden in het land van tewerkstelling, uitbreiding van de ‘harde kern’ van de lokale wetten waaraan de gedetacheerde werknemers onderworpen zullen zijn, loonvoorwaarden, enz.

Gematigde reacties in de transportwereld

De beroepsorganisaties van het wegtransport wisten dit natuurlijk maar al te goed. Dat heeft de Franse federatie OTRE (in België afgelost door de UPTR) echter niet belet de overeenkomst ‘historisch schandalig’ te noemen. Febetra van zijn kant, herhaalt zijn vraag om het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ in de lex specialis op te nemen en doeltreffende controles op toekomstige reglementeringen in te stellen. “Indien de nog uit te werken regels de Belgische werkgever onderwerpen aan een dusdanige administratieve last (en bijgevolg kostprijsverhogend werken), dan wordt correcte toepassing opnieuw moeilijk gemaakt”, voegt Lode Verkinderen (TLV) eraan toe. TLV betreurt ook dat de gedetacheerde werknemer immers blijft onderworpen aan de buitenlandse RSZ.”

Wat de vakbonden betreft, die betreuren dat het transport stiefmoederlijk wordt behandeld en dat de nieuwe regels niet onmiddellijk op de chauffeurs van toepassing zijn.

Wie zich afvraagt of dit alles echt zal helpen in de strijd tegen de sociale dumping, die moet nog wachten tot het Parlement en de Europese Raad de definitieve tekst van het Wegvervoerpakket goedkeuren alvorens te kunnen oordelen… De Belgische regering, die hier wordt vertegenwoordigd door minister van Werk Kris Peeters en Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer, twijfelt er in elk geval niet aan…

 

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!