De weg en het spoor reiken elkaar de hand onder auspiciën van Febetra

 15/07/2019  Claude Yvens  Economie, Multimodaal
De weg en het spoor reiken elkaar de hand onder auspiciën van Febetra

Het wegtransport en het spoorwegvervoer worden vaak tegen elkaar opgezet. Ze vullen elkaar nochtans aan en een betere samenwerking tussen beide kan de mobiliteit in België een stevige duw in de rug geven. Dat is de mening van zowel Febetra als het Belgian Railfreight Forum en ze hebben zelfs enkele concrete voorstellen voor de toekomstige regeringen achter de hand.

Volgens Febetra en de organisatie die acht Belgische operatoren van goederenvervoer per spoor overkoepelt, hebben beide transportwijzen er baat bij om samen te werken. Dit is in het belang van zowel de bedrijven als van onze maatschappij in het algemeen. Volgens Philippe Degraef hebben de transporteurs al een ‘mentale klik’ gemaakt. Maar die moet nog wat worden aangewakkerd zodat hij ook tot bij de andere spelers van de logistieke keten doorsijpelt. Dat aanwakkeren kan op diverse manieren gebeuren. Zo kan worden geïnvesteerd in materiaal dat compatibel is voor zowel het spoor als de weg (zo’n 15% duurder dan een klassieke oplegger). De belangrijkste maatregel die aan de toekomstige regeringen wordt voorgesteld, is niettemin die van een overslagcheque.

We kunnen uitgaan van het principe dat een intermodale transportoperatie door de overheveling duurder is dan een traject dat voor 100% over de weg verloopt. De twee organisaties stellen dus voor om een cheque van 40 euro (wat overeenkomt met de gemiddelde meerkost per overheveling) toe te kennen aan vervoerbedrijven die voor een deel van hun traject op de spoorwegen beroep doen. Die maatregel zou de transporteurs kunnen helpen om jaarlijks 750.000 transportoperaties naar het spoor te kunnen overzetten, wat goed zou zijn voor een budget van 30 miljoen euro. Volgens Paul Hegge, vertegenwoordiger van het Belgian Rail Freight Forum, zou die maatregel het mogelijk maken om te vermijden dat dagelijks 1.000 uur in files opgaat. Die maatregel zou trouwens niet beperkt blijven tot de spoorwegen maar zou ook op het binnenwater kunnen worden toegepast. Het blijft wel nog afwachten of die overslagcheque uit het federale budget (waar het spoorwegvervoer van afhangt) of uit dat van de Gewesten moet komen…

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!