De vergunningen van sommige transporteurs zijn onzichtbaar op de site van de FOD Mobiliteit!

 09/11/2011  Claude Yvens  Economie
De vergunningen van sommige transporteurs zijn onzichtbaar op de site van de FOD Mobiliteit!

Bepaalde Belgische transporteurs die over een geldige transportvergunning beschikken hebben die blijkbaar niet langer.

 Dat is tenminste de indruk die de internetsite van de FOD Mobiliteit geeft en dan meer bepaald de zoekfunctie om transportbedrijven met een geldige transportvergunning te vinden.
Die transporteurs zelf, die door ons op de hoogte werden gebracht, waren de eerste om zich hierover te verbazen.

Een beter af te stellen filter

Bij de FOD geeft men de situatie toe. “Het gaat waarschijnlijk om een te strikte toepassing van een filter dat wij gebruiken tussen de databank van transporteurs en de internetsite.”, vertelde ons Jan Bonte. “Er zijn grosso modo drie statuten: in orde, in de fase van aanvraag en geblokkeerd. Het kan gebeuren dat het systeem de vergunning van de betrokken bedrijven als geblokkeerd beschouwt omwille van een eenvoudige, administratieve kwestie, bijvoorbeeld in verband met een verhuis. Voor de gevallen die u aanhaalt is er uiteraard geen enkel reëel probleem met hun transportvergunning. We gaan zo spoedig mogelijk het probleem verhelpen en de filter aanpassen. Maar zo’n flter is wel degelijk nodig, bijvoorbeeld in het geval van een faillissement.”

Medeverantwoordelijkheid

De zoekfunctie werd gelanceerd bij het invoeren van de wet op de medeverantwoordelijkheid tussen de opdrachtgever en de transporteur. Iedere opdrachtgever wordt geacht na te gaan of de transporteur waarop hij een beroep doet wel degelijk over een geldige transportvergunning beschikt. De problemen op de site kunnen nu bedrijven schade toebrengen die helemaal in orde zijn met hun vergunning.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!