De UPTR hekelt het Waalse ‘aslastendecreet’

 31/05/2017  TransportMedia  Economie, Nieuwsbrief
De UPTR hekelt het Waalse ‘aslastendecreet’

De UPTR laat weten bij het Grondwettelijk Hof in beroep te gaan tegen het decreet dat het Waals Parlement in november vorig jaar goedkeurde. Dit decreet voorziet (aanzienlijk) hogere boetes voor het overladen van de assen.

Het gaat hierbij dan ook om extreem hoge boetes die kunnen oplopen tot 75.000 euro. Na het opdeciemen kan het totaalbedrag zo nog toenemen tot… 600.000 euro. En voor diezelfde overtreding is er zelfs een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar mogelijk. Volgens de UPTR heeft minister Maxime Prévot op geen enkele manier rekening gehouden met de voorafgaande rechterlijke uitspraken in het voordeel van transporteurs die krachtens de voorgaande boetecatalogus waren bekeurd. Daarnaast beroept de federatie zich op het evenredigheidsbeginsel tussen de overtreding en de strafmaatregel (dergelijke celstraffen zijn bijvoorbeeld niet eens voorzien voor vrijwillige slagen en verwondingen of voor het niet nakomen van onderhoudsplicht) en tekent ze een beroep tot nietigverklaring van het decreet bij het Grondwettelijk Hof aan.

Lees alles over UPTR in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!