De rentabiliteit van de transporteurs is in 2017 afgenomen

 10/10/2018  Claude Yvens  Economie
De rentabiliteit van de transporteurs is in 2017 afgenomen

De UPTR heeft een onderzoek van de financiële balans van 2017 van de Belgische transportbedrijven laten uitvoeren. Daaruit blijkt onder andere dat de rentabiliteit van de transportbedrijven is afgenomen.

De cijfers tonen immers aan dat de transportsector van een stijgende vraag is blijven genieten, maar druk op zijn marges heeft ondervonden. “Het verrassende zijn de verminderde rentabiliteitscriteria van de transportbedrijven, die de financiële check-up van het jaar 2017 kenmerken”, vertelt Michael Reul, secretaris-generaal van de UPTR. “De kilometerheffing mag dan – virtueel – het zakencijfer van de transporteurs een boost hebben gegeven, die toename heeft zich niet vertaald in een verbetering van hun rentabiliteit.”

Belangrijkste conclusies

  • de rentabiliteit daalt tot de niveaus die ook in 2014 en 2015 zijn bereikt,
  • de nettomarge op de verkoop stelt zich op 2,8% (tegen 3,2% in 2016 en 3,3% voor het gemiddelde van de andere sectoren in 2017),
  • 27% van de bedrijven legt een negatief bedrijfsresultaat voor,
  • de solvabiliteitsratio heeft voor het tweede opeenvolgende jaar sinds 2010 (29%) zijn hoogste niveau (36%) bereikt,
  • 11% van de ondernemingen legt een negatief eigen vermogen voor,
  • na een gestage groei tussen 2010 en 2016 is de liquiditeit in 2017 licht gedaald, waarmee het de trend van het Belgische gemiddelde volgt,
  • 25% van de bedrijven legt een liquiditeitsratio van minder dan 0,90 voor (tegen 0,88 in 2016). Met hun vlottende activa kunnen ze hun kortlopende schulden dus niet aflossen.
  • in 2017 lijden de transporteurs verder onder een betalingstermijn van hun klanten die (met 59 dagen) een pak hoger ligt dan het Belgische gemiddelde van alle sectoren samen (41 dagen).

Lees alles over UPTR in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!