De nieuwe wet Solas: Descartes biedt oplossingen

 21/07/2016  TransportMedia  News Transport, Economie
De nieuwe wet Solas: Descartes biedt oplossingen

Op 1juli 2016 is een nieuwe wet voor zeecontainers in werking getreden. Volgens die wet moeten containers voortaan eerst worden gewogen vooraleer ze op het schip worden geladen.

Het doel van die wet: voorkomen dat de stabiliteit van het schip gevaar loopt, ervoor zorgen dat de opeengestapelde containers niet te zwaar zijn en dat het materiaal om ze vast te zetten niet breekt. Het bedrijf Descartes helpt zijn klanten en andere handelsrelaties bij het naleven van die nieuwe wet en komt bovendien zelf met oplossingen. Het respecteren van de wet is immers geen kinderspel aangezien de controles van land tot land verschillen. Daarenboven worden de richtlijnen voor het naleven van de wet pas deze zomer gepubliceerd. Zo bestaat er nog geen database voor het gewicht van de containers. En een andere moeilijkheid: de transportbedrijven communiceren met verschillende derde partijen en elk daarvan heeft zijn eigen weegmethode. Descartes komt niet tussen bij het wegen zelf maar heeft een specifiek EDI-bericht ontwikkeld voor het communiceren van ‘Verified Gross Mass’-gegevens. Dat bericht wordt dan via het Logistic Technology Platform doorgegeven en is ook in de TM-oplossing van Descartes ingebouwd. Via dit platform kunnen transporteurs dus informatie naar anderen en naar elkaar doorsturen.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!