De marges van de concessiehouders dalen

 03/12/2018  Claude Yvens  Economie
De marges van de concessiehouders dalen

Traxio heeft de balans 2017 van de Belgische autoverdelers laten analyseren. Daaruit blijkt dat de concessiehouders niet van de positieve economische conjunctuur meeprofiteren, aangezien hun bruto- en nettomarges lager zijn dan in 2016.

Op vraag van Traxio analyseerde IDEA Consult de jaarrekeningen van 1860 bedrijven. De resultaten zijn opgesplitst per regio en in functie van het type voertuigen dat wordt verkocht. De belangrijkste conclusie van die rondvraag is dat de groei van het zakencijfer niet gelijk oploopt met de stijging van de vijf rentabiliteitsindicatoren waar rekening mee is gehouden (onderstaande resultaten betreffen alleen bedrijven die in de trucksector actief zijn).

  • de brutomediaanmarge is in 2017 gemiddeld 0,57 punten gezakt naar 2,87%, maar blijft hiermee toch nog 0,37 punten boven het niveau van 2013,
  • de nettomarges zijn 1,91% tot 1,71% gedaald,
  • de gemiddelde netto-opbrengst van het eigen vermogen (EV) na belastingen bij de verdelers van merkvoertuigen, situeert zich in 2017 rond 6,98% en is dus al sinds 2015 aan het dalen,
  • de schuldquote is tijdens de onderzochte periode grotendeels stabiel gebleven, met een minieme daling van 0,2 punten ten opzichte van 2013,
  • alleen de liquiditeitsquote is tussen 2016 en 2017 verbeterd van 1,80 tot 1,81 punten.

Wat vooral opvalt, is dat de gemiddelde verdeler van lichte en zware bedrijfsvoertuigen betere resultaten heeft behaald dan de gemiddelde verdeler van personenwagens.

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!