De loonsverhoging is nog niet aan de orde

 17/01/2019  Claude Yvens  Economie
De loonsverhoging is nog niet aan de orde

Op donderdag komt de werkgroep van het Paritair Comité 140 samen. De vakbonden willen het hebben over de nieuwe functieclassificatie en over de lonen die aan de vier gecreëerde categorieën zullen worden gekoppeld. Dat debat kan echter pas beginnen nadat de loonnorm is vastgelegd.

Tijdens de gezamenlijke receptie van de drie werkgeversfederaties van het wegtransport vorige maandag deelden de vakbonden pamfletten uit waarin ze vroegen om de snelle toepassing van de nieuwe functieclassificatie en suggereerden dat die functieclassificatie, met een verhoging van de lonen van de chauffeurs, een antwoord op het huidige tekort kan bieden. Volgens onder andere de BTB-ABVV, blokkeren de federaties het dossier al jaren. Aan de zijde van de werkgevers wordt die aantijging met klem ontkend. “De loonnorm voor 2019/2020 is nog niet bepaald”, legt Philippe Degraef, directeur van Febetra uit. “We verwachten dat de Centrale Raad voor Economie tegen het einde van de week met een voorstel komt, dat daarna door de Groep van Tien moet worden goedgekeurd vooraleer het de fase van interprofessioneel akkoord en daarna de Paritaire Comités bereikt. En de lonen die aan de vier categorieën van de nieuwe functieclassificatie zullen worden gekoppeld, zullen niet hoger kunnen stijgen dan de toekomstige loonnorm.” Elke eis die deze loonnorm overstijgt, zou dus een nutteloos en leeg gebaar zijn.

“We zijn zeker niet tegen een betere verloning voor bepaalde chauffeurscategorieën, vooral voor de bekwaamsten onder hen en zij die tot de hoogste categorie behoren. Maar de nieuwe functieclassificatie houdt ook in dat de nieuwe chauffeurs die bijvoorbeeld bij een koerierdienst actief zijn, aan loon zouden kunnen inboeten. De vakbonden zullen het niet willen toegeven, maar als ze dat toen al wisten, hadden ze de collectieve arbeidsovereenkomst over de nieuwe functieclassificatie nooit mogen ondertekenen”, vertelt Michael Reul van de UPTR.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!