De Haven van Luik tevreden… over het stabiliserende verkeer

 20/02/2019  Claude Yvens  Multimodaal
De Haven van Luik tevreden… over het stabiliserende verkeer

De Haven van Luik heeft het jaar 2018 afgesloten met een lichte stijging van het verkeer (+ 0,1%) en een toename van 2,6% van zijn zakencijfer. Gezien de lage waterstand van vorige zomer mag dit resultaat als erg bevredigend worden beschouwd.

Volgens Directeur-Generaal Emile-Louis Bertrand had dit resultaat nog 250.000 tot 300.000 ton (zo’n 2% van het totale volume) hoger kunnen zijn: “Tijdens de tweede helft van het jaar hebben we ten gevolge van de zomerse droogte een stabilisering van het verkeer gekend. De Rijn had immers een historisch laag waterpeil bereikt waardoor er vaarbeperkingen op de Rijn van kracht waren. Dit heeft de verkeersstatistieken van de Luikse haven licht beïnvloedt en het heeft de uitvoer naar Duitsland en Oost-Europa doen dalen.” De productcategorieën die hier het meeste onder te leiden hebben gehad, zijn de houtproducten (- 20%) en de niet-metaalhoudende minerale producten (- 5%). Bij de metalen zien we daarentegen een toename van 17%, terwijl de diverse goederen stijgen met 20%. Binnen de groep haalde het containerverkeer een nieuw record, met 85.521 TEU’s (+ 15% ten opzichte van 2017). De Haven van Luik wijdt die mooie vooruitgang aan de aanzienlijke ontwikkeling van Liège Container Terminal in Renory maar zegt hierbij niets over de cijfers die voor de terminal Trilogiport zijn geregistreerd.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!