De Europese Commissie zet de deur open voor CO2-normen voor vrachtwagens

 27/07/2016  Claude Yvens  News Transport
De Europese Commissie zet de deur open voor CO2-normen voor vrachtwagens

De Europese Commissie heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd waarin de precieze emissiereductiedoelstellingen voor de lidstaten worden bepaald. Het document geeft ook de weg aan naar de CO2-normen voor trucks, wat de Europese constructeurs tot nu toe altijd hebben willen vermijden. Op lange termijn blijft het niettemin de bedoeling de overgang naar voertuigen met nuluitstoot te versnellen.

Eerste vaststelling: het dossier dat de Europese Commissie ter goedkeuring van de lidstaten voorlegt, hecht weinig belang aan de modal shift. De Commissie beperkt zich er slechts toe te vermelden welke inspanningen zijn geleverd om het multimodale transport te stimuleren. De klemtoon ligt dus duidelijk op het koolstofvrij maken van het wegtransport zelf.

Alternatieve brandstoffen

Biobrandstof die uit voedingsmiddelen wordt geproduceerd, ontvangt na 2020 geen subsidies meer. Ze moet geleidelijk aan verdwijnen en wordt vervangen door biobrandstof uit hernieuwbare energiebronnen of synthetische brandstof. Ook meent de Commissie dat aardgas meer en meer moet worden ingezet om diesel voor vrachtwagens te vervangen. De lidstaten moeten nu tegen november 2016 actiekaders uitwerken voor de plaatsing van laadpunten voor elektrische voertuigen en van tankstations met aardgas.

CO2-normen

Tegelijk werkt de Europese Commissie aan de CO2-uitstootcertificaten voor vrachtwagens (wat betekent dat er normen moeten komen voor het verbruik) en aan de controle en aangifte van die gecertificeerde gegevens. Die certificering is samen met de betrokken partijen (waaronder ook de constructeurs) uitgewerkt en zal volgens de Vecto-methode verlopen. Volgens de Commissie zullen die maatregelen een grotere transparantie mogelijk maken en kunnen de toltarieven en andere kilometerheffingen zo ook worden bepaald in functie van het verbruik en niet langer alleen op basis van de milieunormen.

Europa zou op die manier dus dezelfde weg inslaan als de andere volwassen markten in de wereld (Verenigde Staten, Japan, Canada en zelfs China). Hiervoor verbindt de Commissie zich ertoe om tegen het einde van haar mandaat een volledig voorstel op te stellen. Daarnaast zal ze ook de Eurovignetrichtlijn (1999/62/CE) herzien over de heffingen die op trucks van toepassing zijn om zo tot een gegronde differentiatie van de CO2-uitstoot te komen.

Wat we niet in de verklaring terugvinden… Hoewel de Europese Commissie erkent dat een groot deel van de CO2-uitstoot in de steden wordt geproduceerd en dat de afzonderlijke stadsbesturen initiatieven kunnen nemen om de overgang naar nul-emissietransport aan te moedigen, biedt ze geen enkel specifiek kader om tot een uniforme aanpak van de steden op dit vlak te komen.

Reacties

De organisatie Transport & Environment verklaart over het algemeen tevreden te zijn met de strategie van de Commissie. T&E heeft jarenlang zeer actief gelobbyd voor CO2-normen voor trucks.

Bij de constructeurs is de reactie veel gematigder. Hoewel ze niet tegen het principe van het koolstofvrij maken van het wegtransport is, betreurt de ACEA dat de beoogde maatregelen enkel op nieuwe voertuigen van toepassing zijn en geen rekening houden met het eigenlijke gebruik van de vrachtwagens. Wat de certificering van het verbruik betreft, meent de ACEA dat het beter is om tot een bepaalde datum na het begin van de metingen volgens de Vecto-methode te wachten vooraleer de vrachtwagens dwingende CO2-normen op te leggen, zoals trouwens ook bij de personenwagens gebeurt.

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!