De drie federaties stellen hun gezamenlijke basiswensen voor

 23/01/2018  Yannick Haesevoets  Economie
De drie federaties stellen hun gezamenlijke basiswensen voor

Gisteravond organiseerden de drie beroepsorganisaties voor de derde keer een gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie. Dit was meteen ook de gelegenheid om Europees Commissaris Marianne Thyssen hun wensen en vragen voor te leggen.

Thyssen kwam dus te weten in hoeverre de Belgische transporteurs tevreden zijn met bepaalde maatregelen uit het Mobility Package dat zij (samen met Violeta Bulc) de voorbije lente heeft voorgesteld. Vooral de toepassing van het minimumloon en van de werkomstandigheden in alle landen waar de chauffeurs minstens drie dagen per jaar verblijven, moet tot een gelijkwaardige concurrentie leiden. De nieuwe regels over de cabotage daarentegen (onbeperkt toegestaan tot vijf dagen na een internationale rit), laten vrezen voor een totale liberalisering van de markt en voor een nieuw concurrentieverlies bij het binnenlands transport. Dat beklemtoonde Benny Smets, voorzitter van Febetra. Bij de UPTR drong Bruno Velghe aan op de behoefte aan vereenvoudigde administratieve procedures voor de detachering… en hij herinnerde eraan dat de Belgische transporteurs “die nog steeds de hoogste lasten betalen” in landen als Frankrijk en Duitsland van dit soort formaliteiten zouden moeten zijn vrijgesteld.

Rust in de cabine

Een ander belangrijk onderwerp met Europese draagwijdte, is de rust in de cabine. Onder de nieuwe richtlijn wordt die verboden. TLV, bij monde van Rudy Maes, steunde het project van Marianne Thyssen, maar waarschuwde tegelijk dat we hotelkamers tekort dreigen te komen… Maes herhaalde ook de steun van de federaties aan de strijd tegen de echte ‘brievenbusfirma’s’, maar betreurde dat bij de controles van de voorbije maanden fraudeurs en andere transporteurs, die niets te verwijten valt, over dezelfde kam werden geschoren. Hij benadrukte ook dat er met het tewerkstellen van Oost-Europese chauffeurs op zich helemaal niets mis is.

Camionettisering

Benny Smets (Febetra) tot slot, betreurde dat het Mobility Package niet genoeg maatregelen bevat om het goederentransport via lichte bedrijfsvoertuigen te omkaderen: “Europa moet ingrijpen om te voorkomen dat het lichte transport nog verder afglijdt naar de grijze zone waar zowat alles is toegelaten”, waarschuwde hij. “Zelfs als de betrokken chauffeurs tijdens hun verblijf hier het Belgische minimumloon ontvangen, dan nog worden de sociale bijdragen in hun land van herkomst betaald. En zo blijven buitenlandse chauffeurs goedkoper dan de Belgische”, besloot hij.

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!