De bouw, sector per sector: geen extra werkgelegenheid…

 05/09/2017  TransportMedia  We are Transport 2018, Economie
De bouw, sector per sector: geen extra werkgelegenheid…

In afwachting van de balans van 2016, stellen we vast dat de Belgische bedrijven die in de bouwsector actief zijn, alles in het werk hebben gesteld om hun productiviteit een boost te geven. Met een rechtstreeks gevolg voor hun rentabiliteit. Maar intussen is de werkgelegenheid de pineut…

In 2015 zagen de 20.300 bedrijven uit onze steekproef (zij die een balans neerlegden bij de Nationale Bank) hun toegevoegde waarde gemiddeld met 2,85% stijgen. Dat is een mooi resultaat, beter dan dat van andere erg conjunctuurgevoelige sectoren, zoals het wegtransport.

Nieuwe terugval werkgelegenheid

Tegelijk daalde de werkgelegenheid echter met 0,01%. Zeker, dat is beduidend minder dan tijdens de drie vorige boekjaren, maar het is en blijft een daling. In drie jaar tijd is het aantal voltijdse banen met zo’n 6000 eenheden geslonken. Daar moet je dan wel de 13.000 jobs bijrekenen die, volgens de Confederatie Bouw, door gedetacheerde werknemers worden uitgevoerd. Dat lijkt trouwens koren op de molen van de Confederatie, want die vraagt een verlaging van de werknemersbijdragen (en een gemiddelde verlaging van de kost per uur van 6 euro) om het concurrentievermogen van de Belgische bouwbedrijven te herstellen. Tijdens de boekjaren 2013 en 2014 was de Netto Toegevoegde Waarde immers lichtjes gestegen (+ 0,46%) om dan het jaar erna terug te vallen (- 0,08%). Dit is de eerste keer dat een stijging van de toegevoegde waarde gepaard gaat met een daling van het personeelsbestand.

De productiviteit profiteert het meeste van die evolutie en stijgt gemiddeld met 2,86%. Zoals we ook in onderstaande tabellen kunnen zien, is die evolutie ongelijk over de deelsectoren verdeeld. In de cementsector stijgt de productiviteit immers met 8,91%, maar in de sectoren van de dakbedekking en van de grondwerken daalt ze (nog verder). De cementsector is sterk rond een veertigtal grote bedrijven geconcentreerd (er werken gemiddeld meer dan 26 mensen per onderneming, terwijl dat er in de sectoren van de ruwbouw, de verwarming en de dakbedekking minder dan 4 zijn). We kunnen die sector dan ook als voorbeeld nemen (hoewel hij niet noodzakelijk voorbeeldig is): de netto toegevoegde waarde is er het meeste toegenomen (+ 8,65%) terwijl het personeelsbestand er met 0,24% is geslonken. Automatisering, je hebt ons te pakken…

Aan het andere uiterste van het spectrum, blijkt de sector van de grondwerken in 2015 het meeste personeel te hebben aangeworven (+ 3,79%)… terwijl de toegevoegde waarde er met 1,30% daalde.

2016, in theorie een goed jaar

Volgens het laatste verslag van de Confederatie Bouw zou de vooruitgang die in 2015 is geboekt, zich in de balans van 2016 zeker moeten verderzetten. Wat volume betreft (we zullen zien hoe de component ‘toegevoegde waarde’ daarvan heeft geprofiteerd), zou de sector 3,5% aan bijkomende activiteit moeten hebben gewonnen. Dat is iets meer dan de drempel van 3% die noodzakelijk wordt geschat voor een stabiele werkgelegenheid.

De productiviteit van de Belgische bouwbedrijven is in 2015 sterk toegenomen.