De bandenmarkt zal in 2012 met 7 % afnemen

 31/01/2012  Claude Yvens  Economie, Andere leveranciers
De bandenmarkt zal in 2012 met 7 % afnemen

De fabrikanten van bedrijfswagenbanden denken dat de markt in België met ongeveer 7 % zal afnemen in 2012. Die daling is voornamelijk te wijten aan drie belangrijke oorzaken: een daling van het aantal inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen (volgens de vooruitzichten, die toch hoger liggen dan de cijfers voor 2009 en 2010), een lichte daling van het totale parkt bedrijfsvoertuigen in België (met circa 1500 voertuigen) en een meer uitgesproken daling van het totale aantal kilometers afgelegd door de Belgische voertuigen. Die laatste factor houdt rekening met de reorganisatie van de transportoperaties bij de internationale vervoerders, die jaar na jaar hun actieradius verkleinen om te kunnen optornen tegen de concurrentie van de oost-europese landen. Het kilometertotaal zou voor 2012 gelijk moeten zijn aan dat voor 2009 (bron: Goodyear Dunlop). De afname in verkopen van banden zou in ieder geval veel minder uitgesproken zijn dan in 2009, toen de markt ineenstortte met 18 %.

Minder prijsverhogingen op korte termijn

Het is daarentegen weinig waarschijnlijk dat de bandenprijs net zoals vorig jaar drie of vier keer zal opgetrokken worden. De fabrikanten volgen op dat vlak een wereldwijde index met de naam CMAI Tire Index, waarin de belangrijkste prijsbepalende factoren voor de productie van banden opgenomen zijn (rubber, koolstof, silicium, staal en olie). Die index ging van 86,2 in het tweede trimester van 2009 naar meer dan 180 in het derde trimester van 2011. Op het einde van het jaar verlaagde de index weer lichtjes, maar dat zou weer kunnen omkeren onder druk van de olieprijzen en de waardeverschillen tussen de euro en de dollar. Hoe snel de fabrikanten deze prijsstijging gaan vertalen in een hogere prijs voor de banden is uiteraard afhankelijk van de marktomstandigheden. In 2010 hebben ze duidelijk gewacht tot de economie weer aantrok vooraleer tot prijsverhogingen over te gaan. Dat had dan wel als effect dat de prijsstijgingen binnen een veel kortere periode werden doorgevoerd. 

Prijsstijging op middellange termijn

Op middellange termijn zal een andere factor evenwel de prijzen opdrijven. De introductie van het labelsysteem voor banden in november zal aanleiding geven tot het lanceren van compleet nieuwe bandenseries. De ontwikkeling van die nieuwe banden vergde enorme investeringen aan onderzoek en voorbereiding. Men kan dat in zekere zin vergelijken met de introductie van de Euro 6 norm voor zware bedrijfsvoertuigen. Die extra investeringen zullen onvermijdelijk doorgerekend worden in de prijs van nieuwe banden in 2013 en 2014.

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!